Mensen met een uitkering van het Werkplein die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van het Werkplein. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van het Werkplein eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.
het Werkplein bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. Dat kan een opleiding of cursus zijn, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort.

Voor jongeren is er meestal een apart traject. Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. Heeft u hulp nodig? Dan kijkt het Werkplein welke hulp het beste bij u past.

Jonger dan 27?

Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode niet meteen werk voor u? Dan krijgt u een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. En er staat wat het Werkplein van u verwacht.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door het Werkplein gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan het Werkplein uw uitkering tijdelijk verlagen.

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

Arbeidsreïntegratie

er wordt gewerkt aan de hand van een trajectplan

werkfit

Na een intake wordt de deelnemer getraind in werknemer vaardigheden.

Aanvragen bij de gemeente