Volgt u een re-integratietraject ? Heeft u daarom opvang nodig voor uw kinderen? De Belastingdienst betaalt een groot deel van de kosten van kinderopvang. Dat heet kinderopvangtoeslag. Op toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt.

Wat betaalt u zelf?

De rest van de kosten betaalt u zelf. Voor die kosten kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente > product bijzondere bijstand.

Kinderopvangplaats

U regelt zelf een plekje voor uw kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Heeft u een uitkering van het Werkplein? Dan kan het Werkplein u waarschijnlijk wel helpen met het vinden van een opvangplaats.

Wijzigingen in uw situatie

Als uw situatie wijzigt, dan kan dit gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen in uw situatie dan ook zo snel mogelijk aan het Werkplein en de Belastingdienst door.

Aanvragen bij de gemeente