Studiefinanciering is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit is bijzondere bijstand.

Wie heeft er recht op?

U kunt een studietoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U volgt een opleiding of studie en ontvangt studiefinanciering (Wsf 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos), of u heeft hier recht op maar ontvangt deze niet;
  • U heeft geen of weinig eigen vermogen; en
  • U bent door een langdurige medische beperking niet in staat om voldoende bij te verdienen.

het Werkplein bepaalt of u recht heeft op de studietoeslag, hoe hoog de toeslag is en of u deze per maand of per (half) jaar krijgt uitgekeerd. Neem voor meer informatie contact op met het Werkplein.

Aanvragen

Meer informatie en online aanvragen via: website van de gemeente Zoetermeer > Individuele studietoeslag.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod