Soms kan het Werkplein bijstand die aan u is betaald van iemand anders terugvragen. Dat heet 'bijstand verhalen'. Wanneer kan dit?

Na een echtscheiding

U vraagt na een echtscheiding bijstand voor uzelf en - als u die heeft - uw kinderen. het Werkplein kan dan geld terugvragen van uw ex-partner. Uw ex-partner moet namelijk alimentatie betalen. het Werkplein kan alleen bij uw ex-partner aankloppen als u bijstand moet aanvragen door de scheiding.

Kind tussen de 18 en 21 jaar

het Werkplein heeft aanvullende bijstand betaald aan een kind van u tussen de 18 en 21 jaar. het Werkplein kan dit geld bij u terugvragen. Dit kan ook als uw kind van huis is weggelopen. Maar het Werkplein kan geen geld terugvragen van stiefouders.

Schenking

U heeft iemand geld gegeven en kort daarna vraagt u bijstand aan. het Werkplein kan dan geld terugvragen van die persoon. Maar als u op het moment van geven echt niet kon weten dat u niet lang daarna bijstand moest aanvragen, mag de persoon het geld houden.

Na overlijden

Een bijstandsontvanger met een schuld aan het Werkplein overlijdt voor hij alles heeft kunnen terugbetalen. het Werkplein kan dan geld terugvragen bij de erfgenamen. Dat betekent dat de erfgenamen eerst de schulden aan het Werkplein moeten betalen. Wat overblijft, gaat naar de erfgenamen. Maar de erfgenamen hoeven de schuld niet van hun eigen geld af te betalen.

Vergelijk hulpaanbod