Een IOW-uitkering is een speciale uitkering voor 60-plussers. U kunt de uitkering krijgen als uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering is afgelopen. Door de IOW hoeft u niet naar de bijstand. IOW is een afkorting van Inkomensvoorziening Oudere Werklozen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden:

  • U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd. En u heeft vervolgens 4 maanden of langer een WW-uitkering gehad. Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006. Die WW-uitkering loopt nu af.
    Of:
  • U was 60 jaar of ouder toen u een WGA-uitkering kreeg. Uw loongerelateerde WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007. Uw loongerelateerde WGA-uitkering loopt nu af.

Vermogen telt niet mee

Voor een IOW-uitkering maakt het niet uit hoeveel vermogen u heeft (koophuis, spaargeld, caravan enzovoort). En het maakt ook niet uit hoeveel uw partner verdient. U moet wel naar werk zoeken en solliciteren.

Hoogte uitkering

De hoogte hangt af van het moment waarop uw voorgaande WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering is ingegaan. De IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. U kunt een toeslag (aanvulling op uw uitkering) krijgen als u een partner heeft die niets of heel weinig verdient.

Aanvraag

U vraagt de IOW-uitkering aan bij UWV. UWV stuurt u vanzelf een aanvraagformulier als uw WGA-uitkering bijna is afgelopen. Vanaf 5 weken voordat uw WW-uitkering stopt kunt u een IOW-uitkering aanvragen.

Einde uitkering

De IOW-uitkering stopt als u de AOW-leeftijd bereikt.