Bij een bijstandsuitkering horen verschillende verplichtingen: arbeidsverplichtingen, de inlichtingenplicht en de medewerkingsplicht.

Arbeidsverplichtingen

Het is de bedoeling dat de bijstandsuitkering tijdelijk is en dat u zo snel mogelijk uw eigen inkomen gaat verdienen. Daarom moet u:

 • vacatures zoeken en solliciteren;
 • een cv en werkmap aanmaken op werk.nl.
 • ingeschreven staan bij een aantal uitzendbureaus.
 • naar werk zoeken in uw eigen woonplaats of regio, maar ook daarbuiten;
 • bereid zijn om te reizen van en naar uw werk;
 • een Plan van Aanpak voor uw re-integratie maken en uitvoeren;
 • kennis en vaardigheden bijhouden of verbeteren;
 • geen dingen doen die het krijgen of het behouden van werk moeilijker maken, zoals te laat of met vieze kleren verschijnen op een sollicitatiegesprek;
 • werk dat u vindt of u wordt aangeboden aannemen.

Inlichtingenplicht en medewerkingsplicht

Behalve arbeidsverplichtingen heeft u met een bijstandsuitkering ook de plicht om:

 • alle informatie die het Werkplein vraagt, op tijd te leveren;
 • informatie die belangrijk is voor de hoogte van uw uitkering zo snel mogelijk aan het Werkplein door te geven. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over samenwonen, werk of een schenking;
 • te komen als het Werkplein of het Werkplein u oproept voor een gesprek;
 • mee te werken aan een onderzoek als het Werkplein dit nodig vindt;
 • de gemaakte afspraken na te komen.

Tegenprestatie

Als u een uitkering van het Werkplein ontvangt, mag die u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Dat is onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. U doet dit werk korte tijd.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis .

Op reis

Heeft u plannen voor een vakantie of reis? Meld deze dan vooraf bij het Werkplein. Ook dit hoort bij de inlichtingenplicht. U mag niet langer dan in totaal 4 weken per jaar met behoud van uw bijstandsuitkering buiten Nederland verblijven. Het maakt niet uit of dit voor een vakantie is of voor iets anders, bijvoorbeeld familiebezoek. Gaat u langer weg? Dan wordt uw uitkering stopgezet.

Overtreden van de verplichtingen

Houdt u zich niet aan de verplichtingen? Dan krijgt u te maken met een maatregel door de uitkeringsinstantie . U krijgt dan 1, 2 of 3 maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering.
Heeft u inkomsten of wijzigingen niet doorgegeven en daardoor te veel bijstandsuitkering gekregen? Dan krijgt u een boete , en u moet ook het bedrag aan bijstand dat u te veel heeft gekregen terugbetalen.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod