Veel gemeenten hebben een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Die bestaat dan uit een basisverzekering en een aanvullend pakket. Door speciale afspraken met de zorgverzekeraar is de premie lager of krijgt u meer kosten vergoed. Deze zorgverzekering van de gemeente heet vaak Gemeentepolis.

Eigen risico

U heeft bij de basisverzekering een verplicht eigen risico. In 2021 is dit € 385. Maakt u zorgkosten? Dan moet u hiervan in 2021 dus € 385 zelf betalen. Soms kunt u dit eigen risico bij de collectieve zorgverzekering van de gemeente meeverzekeren. De premie wordt dan wel iets hoger, maar het eigen risico hoeft u niet meer te betalen.

Aanvragen

Kijk eens op gezondverzekerd.nl of uw gemeente een collectieve verzekering aanbiedt en of u in aanmerking komt. Op deze site en op de website van de gemeente staat hoe u die verzekering kunt aanvragen.
Ook veel patiëntenorganisaties en belangenverenigingen bieden een collectieve verzekering aan.

Wanneer stopt de collectieve verzekering?

Een collectieve verzekering stopt als u niet meer bij de groep hoort. Bijvoorbeeld als u van baan verandert of als u geen minimuminkomen meer hebt. Dan moet u zelf een nieuwe verzekering afsluiten.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod