Hulpaanbod van: Ilyada Zorgbureau

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bieden wij sociale en praktische hulp. Ilyada heeft vakbekwame begeleiders in dienst die u één op één-ondersteuning bieden in het organiseren en regelen van praktische zaken in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld, hulp bij financiën, post en administratie. Tevens bieden wij ook hulp bij uw dagindeling en het verbeteren van uw netwerk, etc.

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding via mail en telefonisch 

Door wie?

Maatschappelijk Werkers en Ambulante Woonbegeleiders 

Inhoud begeleiding

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bieden wij sociale en praktische hulp. Ilyada heeft vakbekwame begeleiders in dienst die u één op één-ondersteuning bieden in het organiseren en regelen van praktische zaken in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld, hulp bij financiën, post en administratie. Tevens bieden wij ook hulp bij uw dagindeling en het verbeteren van uw netwerk, etc.

Kosten begeleiding

WMO, WLZ, Jeugdwet

Overige kosten

n.v.t. 

Bijzonderheden

n.v.t. 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod