Hulpaanbod van: Fonteynenburg

De cliënten wonen in een woongroep met andere mensen en elke bewoner krijgt de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. De begeleiding is gericht op het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven, het versterken van de zelfredzaamheid en het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen.

Contactinformatie

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

De begeleiding is tijdelijk, dit kan van korte en lange duur zijn. Maar het doel van Fonteynenburg is altijd: mensen helpen zo snel mogelijk zélf weer hun leven op de rails te krijgen zodat ze zo zelfstandig mogelijk verder kunnen in de maatschappij.

Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelden kan via het formulier op de website www.fonteynenburg.nl. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met de zorgtoeleiding, telefoon 085 - 485 69 01 (maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur) of via de mail: zorgtoeleiding@fonteynenburg.nl. Wij kijken dan samen met u of: • we u kunnen helpen met de aanvraag van een indicatie of beschikking als u deze nog niet heeft. We bieden begeleiding en zorg op grond van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (gemeente), bij justitiële maatregelen of vanuit de Wet Langdurige Zorg (zorgverzekeringswet). • u met uw huidige indicatie/beschikking in aanmerking komt voor begeleiding door Fonteynenburg. • wij u passende begeleiding kunnen bieden.

Doelgroepen

Volwassenen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen, Senioren, Volwassenen met psychische problemen, Mensen met sociale problemen, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een auditieve beperking, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een stemmingsstoornis

Doelgroep-toelichting

Volwassenen met een psychiatrische beperking met daarbij mogelijk een auditieve beperking die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen, biedt Fonteynenburg beschermd wonen.

Aantal 1&2 pers. appartementen

De Startbaan bestaat uit 4 woongroepen in de wijk Seghwaert in Zoetermeer. In elke woongroep wonen 3 tot 5 mensen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Over de appartement(en)

In alle ruimtes is een flitssysteem aanwezig.

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Gezamenlijke huishouding
Door wie?

Elke cliënt heeft zijn eigen herstelcoördinator en ontvangt begeleiding in zijn eigen woongroep door verschillende herstelbegeleiders.

Inhoud begeleiding

De begeleiding richt zich op uw dagelijks leven en wonen. De afspraken die we samen maken, staan in het begeleidingsplan. De ondersteuning die u krijgt, hangt af van uw situatie: wij sluiten aan bij wat u op dat moment nodig heeft. Dat kan zich richten op bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging, het huishouden of het vinden van dagbesteding.

Naam Locatie

De Startbaan

Bezoekadres
Dadelgaarde 502723BL Zoetermeer079-33 10 127

Dadelgaarde 50, 2723 BL Zoetermeer

Afstand tot openbaar vervoer
  • 100 tot 250 meter
Overige kosten

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen
Vergelijk hulpaanbod