LIMOR ondersteuning en rehabilitatie

VGE Zoetermeer

Logo van LIMOR ondersteuning en rehabilitatie

Algemene informatie

Typisch LIMOR
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terecht kunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Vaak zien we een combinatie van problemen. En omdat problemen nooit op zich staan, stemmen we onze aanpak altijd af op iemands situatie en omgeving, die per regio enorm kan verschillen.
 

Cliëntvraag is leidend
LIMOR is er voor zware, complexe cases, verre van 'standaard'. Dus heeft een 'standaardaanpak; geen enkele kans van slagen. Daarom zijn en blijven bij LIMOR de vraag, behoefte en situatie van de cliënt altijd leidend gedurende het hele traject. Wel hebben we na aanmelding en intake een vaste structuur in onze methode welke kort is samen te vatten in drie woorden: opvangen, aanpakken en loslaten.

Opvangen, aanpakken, loslaten
Eerst bezweren we de noodsituatie en zorgen we voor stabiliteit en rust bij de cliënt. Vanuit de beschermde woonsituatie wordt met de cliënt een maatwerk-aanpak afgesproken die vervolgens leidt naar een stabiel leven zonder LIMOR. Onze interventie is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Dat onze medewerkers hierin creatief en soms onorthodox te werk moeten gaan, om zowel de cliëntvraag als de trajectduur in beeld te houden, mag duidelijk zijn. Ook als dat betekent dat zij soms de regie even naar zich toe moeten trekken en tijdelijk bepaalde zaken van een cliënt zullen overnemen.

LIMOR in Zuid-Holland
Ook in Zuid-Holland werkt LIMOR vanuit haar filosofie ‘opvangen, aanpakken, loslaten’. We hebben een aantal arrangementen ontwikkeld voor de ‘moeilijkste’ doelgroepen: mensen met een meervoudige problematiek, waarop reguliere opvang, ondersteuning en begeleiding in de praktijk niet of onvoldoende kan anticiperen. 

Onze arrangementen laten slechts een doorsnee zien van de mogelijkheden, want onze cliënten zijn niet in hokjes te stoppen. Onze maatwerkoplossingen dus evenmin. Wij zien wat, hoe en waarom het vaak (schrijnend) mis gaat en waar de gaten vallen in de zorgcirkel. Daarom doen we een stevige belofte aan de gemeenten in de regio Zuid-Holland: geef ons de problemen en we lossen ze samen op. We weten hoe we gemeenten kunnen ondersteunen in hun zorgplicht. Kortom: met LIMOR erbij komt het altijd goed. 

Contactinformatie

Doorstroomvoorziening 085-48 56 000Semsschans 13/152728HT Zoetermeer www.limor.nl www.limor.nlLaatste controle: oktober 2020

Plan route

Toegankelijk

Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Hulpaanbod

Doorstroomvoorziening Semsschans

Onze doorstroomvoorziening is bedoeld voor alleenstaanden / alleenwonenden en jongeren vanaf 18 jaar in crisissituaties die om welke reden dan ook dakloos zijn geworden. We bieden in eerste instantie onderdak en een veilige omgeving. De opvang is van korte duur: altijd wordt gewerkt aan een zo...

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is gericht op situaties met meervoudige problematiek. Het is bedoeld voor gezinnen (m.b.t. kinderen werken we samen met jeugdhulpverleners) en alleenstaanden voor wie het sociaal netwerk / vangnetwerk niet toereikend is. Inzet: het snel maar verantwoord toewerken naar een stabiel woon- en leefklimaat.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Opvangcentrum Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod