Bij een mantelzorgondersteuner kunt u uw vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

Mantelzorgondersteuning

In Zoetermeer is de hulp aan mantelzorgers ondergebracht bij ZoSamen. Op deze website vindt u veel praktische informatie over hoe Zoetermeer de hulp aan mantelzorgers organiseert.

 

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en geven ondersteuning.

U kunt lid worden van MantelzorgNL of naar hun Mantelzorglijn bellen (030 760 60 55). U kunt daar terecht met al uw vragen, zorgen en problemen.

Ouderenadviseur of cliëntondersteuner

Heeft u behoefte aan hulp bij het regelen van de zorg? Een cliëntondersteuner kan met u meedenken, helpen met aanvragen van zorg, en u helpen in het contact met zorginstellingen.

Een ouderenadviseur is gespecialiseerd in de vragen en problemen over zorg die ouderen tegenkomen. Een ouderenadviseur is er ook om mantelzorgers te adviseren over de zorg voor een ouder iemand.

Meer lezen over cliëntondersteuning en ouderenadvies.

Casemanager dementie

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De casemanager is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn. De casemanager dementie wordt soms ook wel dementieverpleegkundige genoemd.

U kunt bij het Wmo-loket, uw huisarts, geheugenpoli, ziekenhuis of zorginstelling navragen of u een casemanager dementie kunt krijgen. Vaak is dit een wijkverpleegkundige met kennis van dementie.

Soms heeft de gemeente ook een aparte dementieconsulent, waar u terecht kunt voor tips, ondersteuning en hulp bij de zorg voor iemand met dementie.

Mantelzorgmakelaars

Als mantelzorger moet u veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij de administratie. Mantelzorgmakelaars kunnen ook bemiddelen tussen u en uw werkgever, als u werk en mantelzorg wilt combineren.

Als u aanvullend bent verzekerd, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van de mantelzorgmakelaar vergoedt. Dit kunt u nazoeken in uw verzekeringspolis of op de website van de beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars.

Cursus of lotgenotencontact

Tijdens een cursus voor mantelzorgers of een lotgenotenbijeenkomst kunt u veel informatie opdoen over mantelzorg en het omgaan met de aandoening of beperking van uw naaste.

Zulke bijeenkomsten worden vaak georganiseerd door het steunpunt mantelzorg in uw gemeente. Of door patiëntenverenigingen. U kunt onder het kopje 'Hulpaanbod' kijken wat er beschikbaar is of contact opnemen met het Wmo-loket voor meer informatie.

Informatie bij het Wmo-loket

Heeft u een vraag over mantelzorgen of over mantelzorgondersteuning in uw gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met het Wmo-loket om uw situatie te bespreken; de Wmo-consulent zal dan met u meedenken over een passende oplossing voor uw vraag.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Ondersteuning aan mantelzorgers bij dementie

Het Coordinatiepunt Zorg ondersteunt en begeleidt mensen met...

Onderteuning van Mantelzorgers bij dementie

Het Ontmoetingscentrum Rokkeveen ondersteunt mensen met dementie...

Mantelzorgondersteuning

De ruim 300 Steunpunten Mantelzorg in het land richten zich op het...

Contactbijeenkomst mantelzorgers

Alzheimer Café

Zie informatie Alzheimer Café op website...

Lotgenoten en regiobijeenkomsten

De lotgenotenbijeenkomst is gericht op het contact leggen met...

Lotgenotencontact

In groepsverband wisselt men ervaringen uit en krijgt men erkenning...

Organisaties

Steunpunt mantelzorg

Palet Welzijn

 0800-93 59 456 paletwelzijn.nlAntwerpseweg 72803PBGouda

Mantelzorgorganisatie

Informeles

 085-22 20 806 informeles.nlRöntgenlaan 52719DXZoetermeer

Vierstroom - Ontmoetingscentrum Rokkeveen

 079-88 86 997 Susannegang 402719BNZoetermeer

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod