Als u dakloos bent, kunt u terecht bij de Maatschappelijke Opvang, ook wel bekend als de daklozenopvang.

Daklozenloket

Als u dakloos bent geworden, kunt zich melden bij het daklozenloket in Den Haag. Het daklozenloket regelt de opvang en zorg voor dakloze mensen in regio Den Haag (gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer).

Dagopvang

Bij de dagopvang kunt u overdag binnenlopen. Hier kunt u eten, koffiedrinken, een praatje maken, douchen of uw kleren wassen. Ook kunt u hier hulp krijgen bij het regelen van praktische zaken. Zoals een postadres of het aanvragen van een uitkering. Of het regelen van een medische behandeling, hulp bij schulden of een woonplek.

Nachtopvang

Onderdak voor de nacht vindt u bij de nachtopvang. Daar kunt u slapen, eten en douchen. U kunt iedere dag vanaf 15.00 uur terecht bij de nachtopvang. Tussen 8.30 uur en 15.00 uur is de opvang gesloten. Om in de nachtopvang te verblijven heeft u een nachtopvangpas nodig via het daklozenloket.

Maatschappelijke opvang

Dit heet ook wel 24-uursopvang. Het betekent dat u in de opvang gaat wonen en daar een tijdelijk adres krijgt. Begeleiders helpen u om een stabiel leven op te bouwen. De bedoeling is dat u hierna weer zelfstandig gaat wonen.

Crisisopvang

Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang. Mensen die direct onderdak nodig hebben, kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Meer lezen over crisisopvang.

Kosten

Meestal moet u voor een maaltijd en een slaapplaats een paar euro betalen. Gaat u in de opvang wonen, bijvoorbeeld in een 24-uurs opvang, dan vraagt de instelling soms een eigen bijdrage.

Daklozenuitkering

Bent u dakloos en heeft u een uitkering nodig? Dan heeft u mogelijk recht op een daklozenuitkering. Deze uitkering kunt u aanvragen bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag. Bij het daklozenloket kunt u de aanvraag bespreken met een medewerker van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Briefadres

Als u geen woonadres heeft én gebruik maakt van de maatschappelijke opvang, kunt u door de gemeente Den Haag op een briefadres ingeschreven worden bij één van de opvanginstellingen.

Na de opvang

De maatschappelijke opvang is tijdelijk. Soms wonen mensen langer dan 1 jaar in de opvang. Maar uiteindelijk gaat u naar een vaste plek. Misschien heeft u dan nog wel begeleiding nodig. U kunt dan (bijv.) in een woongroep met begeleiding gaan wonen, of u krijgt begeleiding thuis.

Hulpaanbod

Opvang dak- en thuislozen

Nachtopvang Jongeren

Nachtopvang voor jongeren is niet (meer) gescheiden van die van...

'Kortdurende opvang De la Rey, Jongeren

Een opvang met 25 plaatsen voor jongeren vanaf 18 tot en met 30....

Doorstroomvoorziening Semsschans

Onze doorstroomvoorziening is bedoeld voor alleenstaanden /...

Crisisopvang

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Organisaties

Dak- en thuislozenopvang

Kessler Stichting - Kortdurende Opvang jongeren...

 070-85 00 532 kesslerstichting.nlDe la Reyweg 5302571GN's-Gravenhage

LIMOR - VGE Zoetermeer

 085-48 56 000 limor.nlSemsschans 13/152728HTZoetermeer

Kessler Stichting - Centraal Adres

 070-85 00 500 kesslerstichting.nlDe la Reyweg 5302571GN's-Gravenhage