Heeft u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig heeft? Neem dan contact op met Meerpunt Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt ook hulp vragen op de school van uw kind, bij het consultatiebureau of bij de huisarts. Voor jongeren is er een speciaal jongereninformatiepunt: het JIP Zoetermeer.

Jeugdhulp in zoetermeer

De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid en de (niet vrij toegankelijke) jeugdhulp. Dit betekent dat voor alle inwoners van Zoetermeer die dit nodig hebben, passende hulp beschikbaar is. Soms is hulp uit het eigen netwerk bijvoorbeeld van familie, buren, vrienden of sportverenigingen voldoende. Als dat niet voldoende is kan er ook hulp worden ingezet vanuit school, de huisarts of andere (jeugd)hulpverleners. Dit kan zowel door middel van door de gemeente ingekochte jeugdhulp of een persoonsgebonden budget.

De gemeente levert specialistische jeugdhulp niet zelf, maar contracteert daarvoor jeugdhulpaanbieders. Dit doet de gemeente samen met de negen andere gemeenten uit de jeugdregio Haaglanden via het H10 Inkoopbureau. Een overzicht van de jeugdhulpaanbieders die een contract hebben met de gemeente staat op www.jeugdhulp-haaglanden.nl.

Jeugdhulp geldt in principe voor kinderen tot 18 jaar en slechts in enkele gevallen kan er tot 23 jaar gebruik worden gemaakt van zorg vanuit de Jeugdwet (als de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt).

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl.

Meer informatie over de (toegang tot) verschillende vormen van jeugdhulp (vrij-toegankelijke jeugdhulp, jeugdhulp met verwijzing en spoedeisende jeugdhulp) in Zoetermeer kunt u vinden op de website van de gemeente Zoetermeer.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

 

 

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod