Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen. Respijtzorg heet daarom ook wel 'vervangende mantelzorg'.

Een vrijwilliger kan respijtzorg op zich nemen, maar er zijn ook zorgverleners en zorginstellingen die dit bieden. U kunt het aanbod bekijken in het overzicht van alle respijtzorg in deze website.

Vrijwilliger voor respijtzorg zoeken

Respijtzorg kan worden gegeven door vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Voor vervangende mantelzorg kunt u een beroep doen op ZoSamen, de organisatie in Zoetermeer die mantelzorgers en cliënten ondersteunt.

Daarnaast kunt u kijken op tijdvoorjezelf.mezzo.nl. Op deze website kunt u zoeken in het aanbod van vervangende zorg en vakanties met zorg. De website is van Mezzo, de vereniging voor mantelzorgers.

Respijtzorg regelen via het Wmo-loket

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u een melding doen bij het Wmo-loket. Als u ondersteuning wilt bij een aanvraag bij het Wmo-loket, kunt u contact opnemen met ZoSamen.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor hulp van een vrijwilliger hoeft u niet eerst langs de gemeente. het Wmo-loket kan u wel helpen om in contact te komen met een organisatie die vrijwillige hulp biedt. Voor deze hulp kunt u contact opnemen.

Logeeropvang

Logeeropvang houdt in dat uw naaste een nachtje ergens gaat slapen, in een zorginstelling, zorgboerderij, een logeergezin of een logeerhuis. Het kan één nacht zijn, een weekend of een langere periode.

Meer lezen over:

Vrije inzetbare logeeropvang: Proef met het Zorgpension

Vanaf 1 april 2020 start de gemeente een proef met het Zorgpension in Zoetermeer. Wanneer u behoefte heeft aan tijdelijke logeeropvang voor degene voor wie u zorgt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Zorgpension, via telefoonnummer 088-0234740.

De transferverpleegkundige van het Zorgpension bespreekt met u of degene voor wie u zorgt in aanmerking komt voor logeeropvang op kosten van de Wmo. Zo ja, dan regelen het Zorgpension en de gemeente direct gezamenlijk de indicatie. De gemeente stuurt vervolgens de beschikking. U hoeft dan zelf geen melding te doen bij het Wmo-loket.

Let op: de proef voor de directe logeeropvang geldt voorlopig alleen voor het Zorgpension, voor de duur van 1 jaar. Voor de andere aanbieders van logeeropvang moet u nog wel vooraf een indicatie bij het Wmo-loket aanvragen.

Opvang met zorg overdag

Opvang overdag in een zorginstelling geeft mensen de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en bezig te zijn met leuke en nuttige activiteiten. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf. Er zijn verschillende vormen, zoals dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling.

Meer informatie:

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Ondersteuning aan mantelzorgers bij dementie

Het Coordinatiepunt Zorg ondersteunt en begeleidt mensen met...

Onderteuning van Mantelzorgers bij dementie

Het Ontmoetingscentrum Rokkeveen ondersteunt mensen met dementie...

Mantelzorgondersteuning

Voor iedere zorggerelateerde aanvraag kan een zorgbehoevende bij...

Respijtzorg

Mantelzorgondersteuning

We kunnen de verzorgde gezelschap houden, of begeleiden bij of...

Mantelzorgondersteuning

Bij Mantelzorgcentraal  kun je terecht voor de...

Logeeropvang (alles)

Weekendopvang voor kinderen met ADHD en ASS (10 t/m 17 jaar)

Wij maken tijdens de logeerweekenden gebruik van de voorzieningen...

Logeerhuis De Zonnebloem

Logeerhuis 'de Zonnebloem' bestaat uit twee huiskamers gekoppeld...

Begeleide logeerweekenden

Linita heeft als doel: de logees hebben een leuk en gezellig...

Bezoekdiensten

Vriendschappelijk huisbezoek

Eerst komt een coördinator van Humanitas bij u langs om te...

Zonnebloem huisbezoek

Mensen kunnen zelf contact opnemen met de Zonnebloem afdeling...

Zonnebloem huisbezoek

Mensen kunnen zelf contact opnemen met de Zonnebloem afdeling...

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Informeles

 085-22 20 806 informeles.nlRöntgenlaan 52719DXZoetermeer

Vierstroom - Ontmoetingscentrum Rokkeveen

 079-88 86 997 Susannegang 402719BNZoetermeer

Logeerhuis

Linita - begeleide logeerweekenden en vakanties...

 06-34 87 44 26 linita.nl

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

 023-55 88 141 sein.nlSpieringweg 8012142EDCruquius

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod