Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Als u de huisarts niet kunt bereiken kunt u eventueel ook contact opnemen met de crisisdienst van Parnassia via telefoonnummer 088 - 357 13 57 (24 uur per dag bereikbaar).

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin? Neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp. Tijdens kantoortijden is dat tot 12.30 uur de Bureaudienst van Team Jeugd- en Gezinshulp Zoetermeer (JGH), telefoon: 079 – 346 99 00. Via Jeugd- en Gezinshulp wordt crisisopvang geregeld.

Vanaf 12.30 uur wordt u doorgeschakeld naar het Gemeentelijk Informatie Punt (GIP) die dan, als dat nodig is, de achtervang kan inschakelen.

Buiten kantoortijden kan contact op worden genomen met het Crisis Interventie Team (CIT): 070 – 379 51 60.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet. Het gezin krijgt hulp aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin of logeren in de crisisopvang van een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

JongLeren - Vliet & Burgh

Jeugdhuis Vliet & Burgh biedt (crisis)opvang en observatie aan...

Crisisopvang zwerfjongeren

Jeugdhuis Vliet & Burgh biedt (crisis)opvang en observatie aan...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisisopvang voor jeugd met een beperking

JongLeren - Vliet & Burgh

Jeugdhuis Vliet & Burgh biedt (crisis)opvang en observatie aan...

Crisisopvang zwerfjongeren

Jeugdhuis Vliet & Burgh biedt (crisis)opvang en observatie aan...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Vrouwenopvang

Zij aan Zij tienermoeders

24-uursopvang met plaats voor 10 vrouwen met hun (aanstaande) kind.

Zij aan Zij vrouwen

24-uursopvang met plaats voor 32 vrouwen met hun kinderen. Tevens...