Wonen en huishouden

Crisisopvang

Als u niet meer thuis kunt wonen, en acuut onderdak nodig heeft, kunt u terecht in de crisisopvang.

Crisisopvang

Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij:

 • een psychische crisis
 • relatieproblemen
 • mishandeling
 • rouw
 • financiële problemen

Mensen met dit soort problemen kunnen tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Als u de huisarts niet kunt bereiken kunt u eventueel ook contact opnemen met de crisisdienst van Parnassia:

 • Minder acute situatie > beoordeling nodig op korte termijn, dezelfde dag of poliklinisch > neem contact op met: Verwijzerspunt, telefoon: 088 - 357 10 57 (binnen kantoortijden).
   
 • Acute situatie > beoordeling dezelfde dag nodig > neem contact op met: Dienst spoedeisende psychiatrie, telefoonnummer 088 – 357 10 20 (buiten kantoortijden).

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp. Tijdens kantoortijden is dat de bureaudienst van team Jeugd- en Gezinshulp Zoetermeer (JGH), telefoon: 079 – 346 99 00. Via Jeugd- en Gezinshulp wordt crisisopvang geregeld.

Buiten kantoortijden kan contact op worden genomen met het Crisis Interventie Team (CIT): 070 – 379 51 60

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
 • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
 • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
 • het maken van een plan om contacten te herstellen.
Zie ook
Organisaties