Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente. Daarnaast kunt u eventueel naar het Juridisch Loket of maatschappelijk werk voor advies. Deze instanties kunnen u helpen of in contact brengen met een schuldhulpverlener.

Hulp bij schulden

Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. U kunt schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente > product Hulp bij geldzaken en schulden.

Schuldhulpverlening regelen bij de gemeente

Voor schuldhulpverlening van de gemeente komt u in aanmerking als u (dreigende) schulden heeft die u niet zelf kunt oplossen. Komt u ervoor in aanmerking, dan is de ondersteuning gratis. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie.

Kredietbank of maatschappelijk werk

U kunt ook terecht bij een kredietbank of het maatschappelijk werk voor ondersteuning bij uw geldzaken.

Sociaal Leenfonds Zoetermeer

Het Sociaal Leenfonds Zoetermeer kan helpen bij het aflossen van kleine schulden.

Met dit nieuwe initiatief van maatschappelijke organisaties en de gemeente Zoetermeer is er hulp voor inwoners met kleine schulden. Het fonds kan bijvoorbeeld helpen als iemand onverwachts een financiële tegenvaller heeft en die zelf niet kan opvangen.

De Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) verstrekt dan een kleine lening. SUNZ betaalt de openstaande rekening(en) bij schuldeiser(s). De ‘lener’ betaalt vervolgens maandelijks een bedrag aan SUNZ voor het aflossen van de lening. Aan de lening zijn geen extra kosten verbonden en er wordt geen rente in rekening gebracht. Nog een voordeel is dat er alleen één schuld aan SUNZ is en er geen incassobureaus of deurwaarders aan de deur komen. Bij het verlenen van de lening betaalt SUNZ de schuld(en) bij schuldeisers.

Een voorwaarde voor de lening is dat de aanvrager ondersteuning accepteert van een vrijwilliger/maatje. De lener overlegt regelmatig met het ‘maatje’ om te kijken hoe hij/zij beter grip kan houden op de financiën. Dit om te voorkomen dat er grote schulden ontstaan.
Dat levert namelijk alleen maar een hoop stress op en zorgen. Het is beter om al in een vroeg stadium te kijken of een sociale lening een oplossing biedt en een beroep te doen op mensen die kunnen helpen.

Meer weten over het Sociaal Leenfonds Zoetermeer en hoe u hier een aanvraag kunt doen? Kijk dan op de website van SUNZ www.sociaalleenfondszoetermeer.nl.

Hulpaanbod

Schuldhulpverlening

Hulp bij schulden door maatjes en buddy's

Budgetcoaching

Schuldhulpbegeleiding

Met ons project "Schuldhulpbegeleiding" begeleiden wij u met uw...

Aanvragen bij de gemeente