Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin? Neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp. Tijdens kantoortijden is dat tot 12.30 uur de Bureaudienst van Team Jeugd- en Gezinshulp Zoetermeer (JGH), telefoon: 079 – 346 99 00. Via Jeugd- en Gezinshulp wordt crisisopvang geregeld.

Vanaf 12.30 uur wordt u doorgeschakeld naar het Gemeentelijk Informatie Punt (GIP) die dan, als het nodig is, de achtervang kan inschakelen.

Buiten kantoortijden kan contact op worden genomen met het Crisis Interventie Team (CIT): 070 – 379 51 60.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet. Het gezin krijgt hulp aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin of logeren in de crisisopvang van een jeugdinstelling.