Elkander en de gemeente Zoetermeer streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zoetermeerwijzer die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onderdelen van deze website

Deze website is gebouwd door Elkander in opdracht van de gemeente Zoetermeer.

Deze website bestaat uit informatieve teksten en een sociale kaart. De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties. Deze gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door de organisaties zelf.

De teksten op deze website zijn verzorgd door Elkander, door partners van Elkander, of door medewerkers van de gemeente Zoetermeer. Het doel van de teksten is om informatie te bieden over wonen, welzijn, zorg, opvoeden en geldzaken. Bekijk voor meer uitleg hierover de Colofon.

Domein

De links waarop de inhoud van de website Zoetermeerwijzer te vinden is:

 • het hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:
  • geen

Nalevingsstatus

Elkander en de gemeente Zoetermeer verklaren dat de website Zoetermeerwijzer nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver Elkander en de gemeente Zoetermeer zijn gevorderd met de toegankelijkheid van Zoetermeerwijzer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 28 mei 2020, met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de gemeente Zoetermeer, Jan Iedema, wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28 mei 2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@elkander.nl. Toegankelijkheidsproblemen op een specifieke pagina kunt u ook melden door deze pagina te openen en op de knop 'Feedback' te klikken.

Wat kunt u verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van Elkander.
 • Elkander informeert u over de voortgang en de uitkomst. Gaat uw vraag of opmerking over inhoud die wordt beheerd door de gemeente Zoetermeer? Dan stuurt Elkander uw vraag of opmerking door naar medewerkers van de gemeente Zoetermeer. Zij pakken uw vraag verder op en informeren u over de voortgang en uitkomst.
 • We streven ernaar dat uw verzoek binnen 3 weken is afgehandeld.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Zoetermeerwijzer nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Afwijkingen

Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

Pdf-bestanden op Zoetermeerwijzer

 • Succescriterium: diverse succescriteria
 • oorzaak: Pdf’s komen vanuit verschillende partijen terecht op deze website. Bijvoorbeeld via redacteuren van Elkander, redacteuren van de gemeente Zoetermeer en via derden, zoals organisaties in de sociale kaart. Het kan hierbij gaan om bestanden die deze partijen zelf hebben aangemaakt, maar ook om bestanden van anderen die door deze partijen zijn doorgeplaatst. Aan een tekst over mantelzorg hebben de redacteuren van Elkander bijvoorbeeld een folder van een belangenorganisatie gekoppeld, in pdf-formaat.
  Niet iedereen beschikt over de kennis en software om een pdf geheel toegankelijk te maken. Daarom voldoen niet alle pdf-bestanden op Zoetermeerwijzer aan de toegankelijkheidseisen.
 • gevolg: Mogelijk zijn niet alle pdf-bestanden op Zoetermeerwijzer volledig toegankelijk.
 • alternatief: Bij de informatieve teksten op Zoetermeerwijzer is de informatie in de pdf’s in principe altijd aanvullend en nooit cruciaal voor het doel van deze site. Waar mogelijk wordt altijd verwezen naar toegankelijke alternatieven, zoals externe webpagina's met nuttige aanvullende informatie. Voor pdf's bij informatie uit de sociale kaart is er geen garantie dat er een alternatief voorhanden is. Dit komt doordat deze informatie wordt ingevuld door derden.
 • maatregel: volgens Tijdelijk besluit digitale overheid moeten alle pdf's die na 23 september 2018 op een website geplaatst zijn, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De redacteuren van Elkander zorgen er daarom voor dat alle nieuwe pdf’s die zij plaatsen, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. En Elkander maakt alle pdf's die het zelf heeft gemaakt, toegankelijk. Oók pdf's van vóór 23 september 2018.
  Bij ontoegankelijke pdf's die door andere partijen zijn aangemaakt of doorgeplaatst, neemt Elkander met de betrokken partij contact op met het verzoek een toegankelijke versie aan te leveren. De prioriteit gaat hierbij uit naar de bestanden die door bezoekers van Zoetermeerwijzer het vaakst geraadpleegd zijn.
 • Verder informeert Elkander de redacteuren van de gemeente Zoetermeer over het belang van het toegankelijk maken van pdf’s.
 • planning: Elkander streeft ernaar dat alle pdf's die zijn geplaatst door redacteuren van Elkander, uiterlijk in september 2020 toegankelijk zullen zijn.

Aanmeldformulieren (Invis)

 • Succescriteria:
  • 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
  • 3.3.1 (= SC uit 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A])
  • 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A])
  • 3.3.3 (= SC uit 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA])
 • oorzaak: Op deze website wordt verwezen naar digitale formulieren waarmee organisaties zichzelf en hun diensten en/of activiteiten kunnen aanmelden voor de sociale kaart Invis. Elkander bouwt en onderhoudt deze sociale kaart. De aanmeldformulieren zijn bereikbaar via externe links vanaf Zoetermeerwijzer, in het Footermenu. Zij maken dus technisch gezien geen onderdeel uit van deze website. Websiteleverancier Elkander geeft prioriteit aan de toegankelijkheid van Zoetermeerwijzer zelf boven het toegankelijk maken van externe pagina’s.
 • gevolg: Sommige mensen met een beperking kunnen problemen ervaren bij het invullen van deze formulieren.
 • alternatief: Iedereen die hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren, kan contact opnemen met de Servicedesk van Elkander. Een medewerker van de Servicedesk helpt dan om de aanmelding af te maken. De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 050 211 09 50. E-mail: service@elkander.nl.
 • maatregel: Nieuwe formulieren die op Zoetermeerwijzer worden geplaatst, of nieuwe formulieren waar naar verwezen wordt via een hyperlink vanaf Zoetermeerwijzer zullen volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Voor bestaande formulieren die niet volledig aan de toegankelijkheidseisen voldoen, is de alternatieve aanmeldroute beschikbaar. Daarnaast werkt Elkander aan een nieuw technisch systeem voor de sociale kaart. De formulieren in dit systeem zullen volledig toegankelijk zijn.
 • planning: de oplevering van het nieuwe sociale kaart-systeem staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020. De overige maatregelen zijn al van kracht.

Uitzonderingen

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid hoeft bepaalde content niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de lijst met uitzonderingen in het Tijdelijk besluit.

Elkander spant zich in om content die onder een uitzondering valt, toch zo toegankelijk mogelijk te krijgen. Dit doet Elkander op de volgende manieren:

Content van derden in de sociale kaart

Deze website bestaat uit informatieve teksten en een sociale kaart. De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties. Deze gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door de organisaties zelf.

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor inhoud afkomstig van derden een uitzondering: deze inhoud hoeft niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om ook deze inhoud toegankelijk te krijgen. Waar mogelijk wijst Elkander organisaties in de sociale kaart op ontoegankelijke informatie, met het verzoek en bijbehorende instructies om deze informatie toegankelijk te maken.

Online kaarten op Zoetermeerwijzer

Op Zoetermeerwijzer worden de organisaties uit de sociale kaart getoond op een kaart. Elkander maakt hiervoor gebruik van de interactieve PDOK-kaart. Deze kaart is niet volledig toegankelijk.

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor online kaarten en karteringsdiensten een uitzondering: deze hoeven niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om de informatie die via de kaart gepresenteerd wordt, zo toegankelijk mogelijk te maken. En om alternatieven te bieden.

Elkander zorgt er bijvoorbeeld voor dat de contrasten tussen de gebruikte kleuren voldoende zijn. Daarnaast heeft Elkander ervoor gezorgd dat essentiële informatie uit de kaart, zoals adressen en contactgegevens, ook op een toegankelijke manier verstrekt wordt. Websitegebruikers kunnen vanuit de kaartweergave makkelijk overschakelen op de lijstweergave, die toegankelijke, tekstuele informatie bevat.

Vergelijk hulpaanbod