Als u bijna 104 weken ziek bent (2 jaar) en daardoor niet kunt werken kunt u misschien een WIA-uitkering krijgen. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U vraagt de uitkering aan bij UWV. Dan kan in de 93e ziekteweek.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: IVA en de WGA . WGA krijgt u als er nog een kans is dat u in de toekomst kunt gaan werken; u krijgt IVA als die kans om weer te gaan werken er niet is of heel klein.

WAO

De voorloper van de WIA is de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). De WAO geldt alleen nog voor mensen die vóór 1 januari 2004 een ziekte of een beperking kregen. Zij houden hun uitkering zolang ze minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn. Heeft u nu geen WAO maar had u deze uitkering wel en wordt uw gezondheid toch weer slechter, dan kunt u misschien opnieuw WAO krijgen.

Meer informatie

Meer informatie over de WAO staat op de website van UWV/WAO.
Informatie over de WIA vindt u ook op de website van UWV/WIA.

Vergelijk hulpaanbod