Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs bereid jouw kind voor op een vervolgstudie. Hoe kiezen jullie een geschikte middelbare school en hoe blijf je als ouder betrokken?

Passend onderwijs

Ieder kind heeft indien nodig recht op passend onderwijs. Dat is niet hetzelfde als speciaal onderwijs. Wat is het wel en waar vind je meer informatie?

Tweetalig onderwijs

Op veel middelbare scholen wordt tweetalig onderwijs aangeboden, voornamelijk op het vwo maar ook op havo- of vmbo-niveau. Wat is het voordeel van tweetalig onderwijs?

Huiswerk

Op de middelbare school krijgt je kind te maken met huiswerk. Hoe help je je kind omgaan met huiswerk maken en wat kun je doen als je kind er moeite mee heeft?

Helpen met het huiswerk

Tijdens de eerste jaren van de middelbare school vind je kind het fijn als je helpt met het huiswerk. Hoe help je je kind met huiswerk en wat als je zelf niet kunt helpen?

Mentor

De mentor houdt het presteren en functioneren van je kind en de klas in de gaten. Tijdens de rapportbespreking spreek je met de mentor. Hoe bereid je het gesprek voor?

Examen

De periode van het centraal eindexamen is een spannende tijd voor je kind. Hoe help je je kind ontspannen en goed voorbereid aan de examens te beginnen?

Betrokkenheid bij school

Het is belangrijk om betrokken te blijven bij wat er gebeurt op de school van je puber, maar op de middelbare school is dat lastiger. Hoe blijf je toch betrokken?

Medezeggenschapsraad en ouderraad

De ouderraad of oudercommissie zet zich in de voor belangen van kinderen en hun ouders op school. Wat doet de ouderraad en waarom vragen zij om een vrijwillige bijdrage?

Schoolkosten

Scholen krijgen elk jaar geld van de overheid, maar als ouder betaal je ook mee aan de schoolkosten voor je kind. Met welke uitgaven moet je rekening houden?

Vervoer naar school

Van zelfstandig naar school lopen of fietsen krijgt je kind meer inzicht in het verkeer. Wat heeft je kind nodig om op de fiets naar school te kunnen gaan?

Vergelijk hulpaanbod