Algemene informatie

De Opvoedpoli & Care Express Zoetermeer is er voor iedereen (ouders, kinderen, jongeren, opa’s en oma’s, collega hulpverleners en professionals) met vragen over ouderschap, de opvoeding en/of de ontwikkeling van kinderen van 0 – 23 jaar. Dit klinkt heel breed. En dat is het ook. Het betekent dat we bij elke vraag over deze onderwerpen samen met onze cliënten, collega hulpverleners en andere professionals een antwoord zoeken.
Hier hebben we geen standaardprogramma’s voor. Elke keer weer kijken we naar wat de beste oplossing is en hoe we “het probleem” gaan aanpakken.
Welke professionals zetten we hiervoor in, welke mix van effectieve methodes, programma’s en instrumenten passen we toe en welke financiering hoor daarbij.
We werken veel thuis en op school, we leveren maatwerk. Want elk mens is uniek, elke oplossing dus ook.

Contactinformatie

 079-88 95 767Willem Dreeslaan 4302729NK ZoetermeerLaatste controle: april 2021

Plan route

Hulpaanbod

Bemiddeling tussen ouders en school

Bemiddeling als ouders en school er samen niet uitkomen en behoefte hebben aan een onafhankelijke partij die meedenkt en adviseert. Bij de start wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde gesprekken.

Brain Game Brian

Braingame Brian is een soort training van de hersenen, waardoor kinderen met ADHD informatie beter en langer kunnen onthouden en vasthouden, wat beter op hun rem kunnen staan als dat handig is en wat makkelijker kunnen omschakelen van de ene situatie naar de anderen. De hersenen worden getraind...

Brusjes-training

Broertjes en zusjes van een kind dat zorgen geeft, kunnen het daar moeilijk mee hebben. Ze vinden bijvoorbeeld dat ze te weinig aandacht krijgen of dat ze achtergesteld worden. Of ze worden kwaad van de boze buien van hun ‘moeilijke’ broer of zus. De Brusjes-training wordt gegeven door twee...

Coaching

We bieden verschillende vormen van coaching, zoals Jongerencoaching voor jongeren die tegen problemen aanlopen, Pluscoaching in samenwerking met middelbare scholen en Coaching van leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs als in het MBO.

COMET-training

Deze training van acht bijeenkomsten is voor kinderen met een negatief zelfbeeld in de leeftijdscategorie van 10 – 13 jaar. Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als uw kind de hele dag door denkt dat hij/zij niet goed genoeg is en daardoor slecht in zijn/haar vel...

Cool Gevoel training

Training van acht bijeenkomsten voor kinderen van 8 - 12 jaar die problemen ervaren in hun sociale vaardigheden, weerbaarheid, emotieregulatie (omgaan met emoties) en zelfvertrouwen.

Dans en bewegingstherapie

Benut de samenhang tussen lichamelijke, mentale en emotionele processen.D.m.v. improvisatie, synchronisatie, relaxatie, dans en spel kunnen nieuwe ervaringen in het lichaam beklijven en effect hebben in het dagelijks leven.- Individueel: kind, jongere, volwassene- Ouder&kind- therapie (ook het jonge kind)- Gezinstherapie (met co-therapeut)

Dappere Dino's en Stoere Schildpadden

Voor veel kinderen is de scheiging van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor het kind onvermijdelijk tot grote veranderingen. Ondanks het ingrijpende karakter van een scheiding leidt deze...

Geweldloos verzet

Dit is een training voor ouders die te maken hebben met agressief en/of zelfdestructief gedrag van kinderen of adolescenten. De training is bedoeld om ouders te leren geweldloos stelling te nemen tegen agressief gedrag om zo hun ouderlijk gezag te herstellen en te versterken.

Intelligentiebepaling: IQ-test

Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan. Als er onduidelijkheid is over het intelligentieniveau van je kind, is het gevaar dat je kind overschat of onder gestimuleerd wordt. Een (ortho)pedagoog van de Opvoedpoli kan met...

Kids’ Skills

Kids’ Skills is een praktische benadering in 15 stappen. De ouders en omgeving van het kind worden actief betrokken bij het proces van het kind. Tijdens het werken met Kids’ Skills werken het kind en de coach op creatieve en speelse wijze samen aan oplossingen. Uitgangspunt van deze...

KIES

KIES is een programma voor kinderen van 8-12 jaar (basisschool), gericht op het verwerken van de scheiding van hun ouders. Soms is de scheiding net uitgesproken, soms is dat al een aantal jaren geleden gebeurd. Aan de hand van creatieve opdrachten, spel en praten komen thema’s aan bod die...

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen; de zogeheten vechtscheiding. De behandeling bestaat uit een oudergroep en een kindergroep die in hetzelfde pand en op...

Kinderen uit de Knel

Voor ex-partners die in een ernstige strijd terechtgekomen zijn na echtscheiding, en hun kinderen. Kinderen lijden onder strijdende ouders. De risico's op trauma's, angsten en andere psychische problemen zijn groot, voor kinderen en voor ouders. In de oudergroep werken we aan het terugdringen van...

Mindful-ouderschap

De training van 8 bijeenkomsten en een terugkomdag, is voor ouders die stress ervaren in de opvoeding. Mindful ouderschap is een methode om stress in de opvoeding en je reacties hierop te begrijpen, herkennen en verminderen. Je leert je eigen rol in de opvoeding van de kinderen te onderzoeken en...

Mindfulness for Kids

Trainingen Mindfulness worden gegeven door professionals met een opleiding tot Mindfulness- therapeut. Gedurende acht tot tien weken worden de kinderen getraind in het “leren aandachtig zijn”. Met behulp van meditatie en ontspannings oefeningen, praten over emoties en door het bewust worden...

Mission Possible

Het programma wordt geboden door gecertificeerde trainers en bestaat uit 11 stappen of taken die jongeren helpen doelen te stellen en deze ook echt waar te maken. Werken met Mission Possible is een leerervaring, het vervullen van dromen. Het leert lastige dingen te veranderen door gebruik te...

Muziektherapie

Is expressief (naar buiten) en heeft het vermogen om bij herinneringen en gevoelens te komen (naar binnen). Het kind/ jongere kan gevoelens ervaren en uiten zonder woorden te hoeven gebruiken.- (Samen) musiceren bevordert contact, maakt patronen in denken-voelen-handelen inzichtelijk en helpt de...

Psycho-educatie ADHD oudertraining kort

Een training van drie bijeenkomsten voor ouders met een kind met AD(H)D, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Hierin wordt informatie over AD(H)D gegeven en een aantal handvatten hoe om te gaan met gedragingen van het kind.

Psycho-educatie ADHD oudertraining lang

Een training van acht bijeenkomsten voor ouders met een kind met AD(H)D, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Hierin wordt informatie over AD(H)D gegeven en handvatten hoe om te gaan met gedragingen van het kind. Er wordt daarnaast gewerkt met een gedragsprogramma voor thuis.

Psycho-educatie ASS oudertraining

Een training van vier bijeenkomsten voor ouders met een kind met een autismespectrumstoornis (ASS). Hierin wordt informatie over autisme gegeven en zal de uitwisseling van ervaringen centraal staan.

Psychodiagnostisch onderzoek

Als een gesprek met een hulpverlener niet genoeg is om de psychologische problemen van een kind in kaart te brengen, kan psychodiagnostiek door een (ortho)pedagoog duidelijkheid brengen over de sterke punten van het kind, de aard van de problemen, waarom deze problemen spelen en hoe ze het best...

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT)

Zelf ervaren, voelen en al spelend leren staan voorop. In het spelen en sporten met elkaar komen thema's naar voor zoals;- omgaan met grenzen- voor jezelf opkomen- het eigen lijf en de (on)mogelijkheden van je lijf leren kennen- tot samenwerking met de ander komen.In de ontwikkeling van baby naar...

Relatietherapie

Onze therapeuten hebben jarenlange ervaring in het gesprek met partners/ echtparen die een moeilijke periode in hun relatie doormaken. Vaak speelt daarbij het ouderschap een rol. Gevoelens van verdriet, boosheid, teleurstelling, onmacht en verwijdering zijn gespreksonderwerpen. Samen gaan wij op...

Schematherapie groep

Schematherapie richt zich op het doorbreken van hardnekkige patronen. De client krijgt meer zicht op waarom hij reageert zoals hij reageert en welke onderliggende schema’s (vanuit onvervulde behoeften en eerdere ervaringen vanuit de jeugd) hiermee samen hangen. De client leert anders reageren...

Screening

Bij een screening gaat een orthopedagoog met ouders, leerkracht en andere betrokkenen in gesprek over hoe een kind zich ontwikkelt en hoe hij of zij door anderen wordt gezien. We vinden het belangrijk om een objectief en volledig beeld te vormen van het gedrag en de situatie waarin hij of zij...

Speltherapie

Therapie voor een kind waarin spel als middel wordt gebruikt voor kinderen om zich te kunnen uiten, bedoeld voor kinderen die zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en deze weer op gang te helpen.

Systeemtherapie

Therapie om relaties binnen een gezin te verbeteren. In een gezin ontstaan er vaste patronen en manieren waarop mensen met elkaar omgaan. Door in gezinstherapie bewust te worden van deze manieren/ patronen binnen het gezin, kunnen er mogelijke oplossingen hiervoor gevonden worden.

Theraplay

Therapeutische behandeling om de ouder-kindrelatie te verstevigen bij ouders en kinderen die interactieproblemen ervaren. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld hechtingsproblematiek/ een hechtingsstoornis, maar ook bij autismespectrumstoornissen en andere ontwikkelingsstoornissen is deze...

ToM-training

De training is voor kinderen tussen 8-12 jaar oud met een vorm van autisme die problemen hebben met het herkennen van emoties bij zichzelf en anderen. De deelnemende kinderen hebben een gemiddeld intelligentieniveau en voldoende motivatie en concentratie om de training van een uur vol te houden....

Traumabehandeling

Traumabehandeling is bedoeld voor kinderen die klachten ervaren veroorzaakt door een traumatische ervaring welke niet goed verwerkt is. Dit kan op verschillende manieren, zoals met behulp van EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) of Write Junior.

Video Hometraining (VHT)

Ouder/verzorgerbegeleiding middels videobeelden, gericht op het versterken van de basiscommunicatie. Bij Video Home Training (VHT) worden dagelijkse momenten gefilmd, waarna het met ouders/verzorgers wordt nabesproken. Dit om ouders te ondersteunen in hun opvoedvaardigheden.

Weerbaar en Sterktraining

Psycho-fysieke weerbaarheidstraining van 8 bijeenkomsten voor kinderen in groep 8 of brugklas. Door fysieke oefeningen met boksen en oefeningen uit ‘Rots en Water’, leer je stevig in je schoenen staan, werk je aan het sterker worden van lichaam en geest en je staat stil bij emoties die worden ervaren.

Zachtjes balen met Toontje

“Zachtjes balen met Toontje” is een steunend, structurerende therapie voor kinderen. Met behulp van een handpop (Toontje, de schildpad) worden kinderen op hun kracht aangesproken bij het dragen van frustratie. Ouders worden ondersteund in hoe zij om kunnen gaan met de frustratie van hun...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

GGZ-instelling Jeugdhulp of jeugdzorginstelling
Vergelijk hulpaanbod