Algemene informatie

Wat is ZoSamen?

ZoSamen is er voor mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en voor iedereen die hulp vraagt, geeft of aanbiedt en is een samenwerking tussen MEE Zuid-Holland Noord, Palet Welzijn en Mooi. Deze drie organisaties vormen een zogenaamde netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat elke organisatie zelfstandig is, maar gezamenlijk diensten aanbiedt in Zoetermeer onder de noemer ‘ZoSamen’.


Wat biedt ZoSamen de inwoners van Zoetermeer?

Door de samenwerking van deze drie organisaties kan de Zoetermeerse inwoner terecht bij 1 organisatie en hun daarom nog beter van dienst zijn.

In de Zoetermeerse wijken is ZoSamen gevestigd in wijkcentra waartoe alle inwoners toegang hebben. Iedereen kan daar terecht.

Daarnaast heeft ZoSamen een centraal loket en een centrale website. 

Steeds meer mensen die zo lang als mogelijk zelfstandig thuis wonen kunnen via deze kanalen een beroep doen op ZoSamen zonder dat hiervoor een officiële indicatie nodig is of dat er speciale kosten aan zijn verbonden. Met de expertise en ervaring vanuit de drie organisaties, biedt ZoSamen:

- Professionele ondersteuning aan mantelzorgers

- Inzet van vrijwilligers bij mensen thuis in Zoetermeer en

- Onafhankelijke cliëntondersteuning. (zie vraag 4 wat onafhankelijke cliëntondersteuning betekent en inhoudt) 
 

 
1.Waarom ZoSamen en niet drie aparte organisaties?

Zoetermeerse inwoners kunnen rechtstreeks bij de samenwerkende organisaties terecht voor hun (ondersteunings)vragen, maar kunnen ook gebruik maken van het centrale ZoSamen loket in de wijk. Van hieruit worden (ondersteunings)vragen opgepakt door ZoSamen medewerkers die werkzaam zijn op verschillende locaties in de wijk. Om Zoetermeerse inwoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wordt, afhankelijk van de vraag, de benodigde expertise aangewend binnen ZoSamen.

Heeft een inwoner baat bij hulp van een andere organisatie, dan is contact met een partnerorganisatie uit Zoetermeer snel gemaakt. De ZoSamen medewerkers zijn goed op de hoogte van de diensten die andere professionele en vrijwillige organisaties in Zoetermeer bieden. En op het gebied van vrijwilligersorganisaties wordt samengewerkt binnen het Netwerk Informele Zorg (NIZ). Zie vraag 8 voor uitleg over het NIZ.
 

 
1.Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent het geven van informatie, advies en ondersteuning aan inwoners op het gebied van werk, inkomen, zorg, woonomgeving en sociale contacten.

Een cliëntondersteuner van ZoSamen kijkt samen met een inwoner hoe het beste iets aangepakt kan worden en met welke oplossing een inwoner het beste geholpen is. Die ondersteuning kan zijn met behulp van andere professionals, vrijwilligers of mensen om de inwoner heen (sociale contacten).

Hulp is er ook als het gaat om het voorbereiden van gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente of een instantie. Of ondersteuning bij het aanvragen van bijvoorbeeld een scootmobiel of voorziening.

Een cliëntondersteuner is niet gemachtigd om hulpmiddelen of voorzieningen toe te kennen. Hij/zij heeft daarom geen invloed op de besluitvorming van een aanvraag van een inwoner. Daarom is een cliëntondersteuner onafhankelijk en staat hij/zij naast de inwoner.

 
1.Wat kan ZoSamen bijvoorbeeld voor mij betekenen?

In feite kan iedereen die in Zoetermeer woont en die hulp of ondersteuning zoekt, terecht bij ZoSamen voor onder meer:

 
•Ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, welzijn, onderwijs, inkomen en sociale contacten.
•Ondersteuning voor mantelzorgers (zorgen voor een naaste): lotgenotencontacten, individuele ondersteuning, ondersteuning in groepsverband, wijkbijeenkomsten, themabijeenkomsten en cursussen, respijtzorg (tijdelijke inzet van een vrijwilliger om een mantelzorger te ontlasten).
•Het bieden van gespecialiseerde zorgvrijwilligers bij mensen thuis.
•Het werven, bemiddelen en matchen van zorgvrijwilligers bij inwoners.
•Het bieden van deskundigheidsbevordering (trainingen, cursussen en workshops) voor zorgvrijwilligers zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.
•Ondersteuning op specifieke gebieden ten aanzien van inwoners met een beperking, zoals: kinderwenstrajecten en de ontwikkeling van jonge kinderen (0-7 jaar).

Inwoners kunnen bijvoorbeeld terecht met vragen als:

‘Ik heb autisme, waar vind ik lotgenoten?’

‘Ik kom bijna nooit meer buiten, wie wil eens met mij wandelen?’

‘Ik heb veel zorgen en ben zo moe, bij wie kan ik terecht?’

‘De zorg voor mijn vrouw valt me zwaar. Kan ik eens met iemand praten?’

‘Ik wil graag begeleid wonen. Wat moet ik daarvoor regelen’?

‘Dag duurt zo lang. Zou vrijwilligerswerk wat voor mij zijn?’

‘Ik wil wat voor een ander betekenen. Ik wil eens met iemand praten over mijn talenten en wensen.’

‘Ik word zo vergeetachtig. Bij wie kan ik terecht?’

‘Ik kan mijn vaste lasten niet meer betalen. Wat nu?’

‘Ik begrijp de brieven die ik krijg niet altijd. Wie helpt mij?’
 

 
1.Met wie werkt ZoSamen samen?
2.ZoSamen werkt samen met alle welzijns- en zorgorganisaties in Zoetermeer.

 
1.Wat maakt ZoSamen uniek?

De Gemeente Zoetermeer heeft er voor gekozen om onafhankelijke cliëntondersteuning en informatie en advies op het gebied van mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning vanuit één organisatie aan te bieden: ZoSamen. Dit is uniek, omdat in de meeste gemeentes hulp en dienstverlening (nog) vanuit aparte organisaties wordt geboden.
1.Op de website lees ik over het Netwerk Informele Zorg (NIZ)? Wat is dit precies?

Het Netwerk Informele Zorg (NIZ) is een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. De leden van het netwerk staan voor een gezamenlijk aanbod van vrijwillige zorg en hulp en ondersteuning in de thuissituatie aan zowel aan inwoners en gezinnen. De coördinatie vanuit dit netwerk, zoals overleggen en bundelen van afspraken, vindt plaats vanuit ZoSamen.

Binnen het NIZ werken Rode Kruis, Zonnebloem (Zoetermeer-Zuid en Buytenwaert), Buddy Netwerk, Reakt, Humanitas, Sensoor, Vip/ Mooi, Stichting MEE, de Klussendienst en Jong Perspectief samen aan het oplossen van vraagstukken in de vrijwillige zorg. De onderlinge samenwerking met organisaties vanuit het NIZ is erop gericht om inwoners zo adequaat mogelijk van dienst te zijn.

 
 
1.Hoe is ZoSamen te bereiken?

Het centrale loket is momenteel tijdelijk (vanwege een verbouwing op het Stadhuisplein) gevestigd op de Duitslandlaan 440 in Zoetermeer. ZoSamen bevindt zich op de 3e etage.

In de wijken vindt u ZoSamen op de volgende locaties (interne doorlink).

Telefonisch is ZoSamen te bereiken via tel. 0800 0200 401 (maandag van 13.00 -16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 - 16.00 uur).

Per e-mail: info@zosamen.nl

www.zosamen.nl

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie

 0800-02 00 401Frankrijklaan 62711CX Zoetermeer www.zosamen.nlLaatste controle: februari 2019

Plan route

Postadres
Zuidwaarts 1-32711HA Zoetermeer

Openingstijden

Hulpaanbod

Vervangende mantelzorg

Vervangende mantelzorg is het inzetten van een vaste vrijwilliger voor een zorg-behoevende zodat zijn of haar mantelzorger, even vrijaf kan nemen. Vervangende mantelzorg kan worden ingezet voor ouderen maar bijvoorbeeld ook voor kinderen met een handicap.

Vrijwilligersbemiddeling

Potentiele vrijwilligers melden zich bij Vip voor vrijwilligers. Met een consulent wordt bekeken welke vacatures passend zijn bij de wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger. Vrijwilligersorganisaties of particuliere zorgvragers melden zich bij Vip om vacatures te plaatsen (in de vacaturebank...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: