Het mantelzorgcompliment bestaat niet meer in alle gemeentes. De gemeente bepaalt nu zelf hoe de waardering van mantelzorgers vorm krijgt.

Mantelzorgondersteuning van de gemeente

In Zoetermeer is de hulp aan mantelzorgers ondergebracht bij ZoSamen. Op de website van ZoSamen vindt u veel praktische informatie over hoe Zoetermeer de hulp aan mantelzorgers organiseert.

Op de website van de gemeente Zoetermeer, onder het product Mantelzorgondersteuning, vindt u meer informatie over:

  • mantelzorgondersteuning
  • mantelzorgcompliment
  • dienstenvoucher

Proef parkeerontheffing mantelzorgers

Vanaf 1 augustus 2016 start de gemeente Zoetermeer met een proef, waarbij mantelzorgers voor € 15,65 een parkeervergunning kunnen aanvragen. De proef duurt een jaar, daarna worden de resultaten geëvalueerd.

Voorwaarden

De parkeervergunning is voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die woont in een betaalde of blauwe parkeerzone in Zoetermeer. Om de mantelzorgtaak goed uit te kunnen voeren, is soms een parkeerontheffing noodzakelijk. De vergunning geldt alleen in de directe woonomgeving van de zorgvrager. Iemand is mantelzorger als de zorg die wordt verleend minimaal drie maanden duurt en acht uur per week in beslag neemt.

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de parkeervergunning moet u zich eerst registreren als mantelzorger op www.zosamen.nl/mantelzorgers. ZoSamen is een netwerk van vrijwilligers en professionele welzijnsorganisaties met grote kennis op het gebied van mantelzorg(ondersteuning) en (zorg)vrijwilligersondersteuning. ZoSamen bekijkt tijdens een korte intake of u in aanmerking komt voor registratie als mantelzorger en de parkeervergunning.