Als u niet thuis kunt herstellen, is een zorghotel misschien een optie. Hier verblijft u in een prettige sfeer, terwijl er 24 uur per dag zorg voor u beschikbaar is.

Wat is een zorghotel?

In een zorghotel kunt u terecht als u tijdelijk niet thuis kunt of wilt wonen, maar toch zorg nodig heeft.

Er zijn verschillende soorten zorghotels. Sommige horen bij een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, andere zijn aangepaste vakantiehotels of kuuroorden. Ook in het buitenland vindt u zorghotels.

In een zorghotel verblijft u tijdelijk, van één nacht tot enkele weken.

Voor wie zijn zorghotels?

Zorghotels zijn bedoeld voor mensen die

  • uit het ziekenhuis komen maar niet thuis kunnen herstellen;
  • op de wachtlijst staan voor een verzorgingshuis;
  • thuis verzorgd worden maar tijdelijk extra zorg nodig hebben;
  • vakantie willen vieren met zorg dichtbij.

Ook kunnen zorghotels een geschikte oplossing zijn als u behoefte heeft aan respijtzorg. De mantelzorger die normaal de verzorging doet, kan dan even bijkomen. Of misschien kunt u gezellig samen weg.

Service

In een zorghotel staat de klant centraal. U krijgt dezelfde service als in een hotel. Extra zorg en ondersteuning kunnen worden geregeld zoals u dat wilt.

Tip!

  • Zorghotels zijn vaak normale hotels met extra aanpassingen voor zorggasten. Let daarom bij het uitzoeken van een zorghotel goed op, of het hotel ook de zorg biedt die u nodig heeft.

Zorgaanbod

Het aanbod van zorg verschilt per zorghotel. Er is in elk geval 24-uur per dag verpleging beschikbaar. Ook is er vaak fysiotherapie. Sommige hotels bieden ook ergotherapie en logopedie.

Vaak vindt u er ook leuke extra's als een goed restaurant, schoonheidssalon of sportfaciliteiten.

Zoetermeer heeft zorghotel 'Buytenhage' aan de Bergmanstrook 45 BH8. Kijk voor meer informatie op de website van zorgwoning.nl.

Kosten

In een zorghotel maakt u twee soorten kosten:

  • kosten voor de zorg in het hotel
  • kosten voor het verblijf in het hotel

Verpleging en verzorging in een zorghotel zitten in het basispakket van de zorgverzekering. U moet dan wel een indicatie voor deze zorg hebben. Zorgverzekeraars noemen een zorghotel ook wel 'herstellingsoord'.

Het verblijf kan worden vergoed uit een aanvullende zorgverzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of een verblijf in een zorghotel wordt vergoed. Vaak heeft de verzekeraar contracten met bepaalde hotels, dus het is verstandig hier van tevoren naar te vragen. Vaak moet u wel een deel van de kosten zelf betalen.

Met een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u alleen verblijf inkopen bij toegelaten instellingen. U vindt deze op Wtzi.nl. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgkantoor.

Zorg uit de Wmo

Krijgt u zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En wilt u deze zorg ontvangen terwijl u in een zorghotel verblijft? Of wilt u naar een zorghotel zodat uw mantelzorger even rust heeft? Dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket om na te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Vergelijk hulpaanbod