Als het niet mogelijk is om u volledig thuis te verzorgen, dan kunt u overdag naar een woonzorgcentrum voor verzorging, verpleging en behandeling.

Dagverzorging en dagbehandeling

Dagverzorging en dagbehandeling houden in dat u een aantal uur per week naar een zorgcentrum of een verpleeghuis gaat om verpleegd te worden. U bent dan even onder de mensen en uw partner wordt ontlast.

Dagverzorging

Dagverzorging is opvang overdag, waar u kunt meedoen aan activiteiten en gezelligheid, en waar u zo nodig verzorging krijgt. Het kan een tijdelijke oplossing zijn als u op de wachtlijst staat voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling komen mensen voor medische behandeling of revalidatie. Mensen komen er om te herstellen en om te leren met hun beperking om te gaan. Er is zorg en toezicht aanwezig. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het eten, naar de wc gaan, wondverzorging en het nemen van medicijnen. Natuurlijk is er ook ruimte om een praatje te maken en mee te doen aan activiteiten.

Soorten dagbehandeling

Er zijn twee soorten dagbehandeling:

  • Somatische dagbehandeling: dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke handicap of mensen die moeten revalideren. Deze dagbehandeling is erop gericht mensen zo goed mogelijk te laten herstellen van hun beperking, zodat ze thuis kunnen blijven wonen.
  • Psychogeriatrische dagbehandeling: dagbehandeling voor ouderen die problemen hebben met geheugen of gedrag. Bijvoorbeeld vanwege dementie. Zij krijgen intensieve begeleiding, verzorging en verpleging. De dagbehandeling biedt structuur voor de oudere en helpt om mantelzorgers te ontlasten.

Hulpaanbod

Dagbehandeling (alles)

Recreatieve dagbesteding Cjoe

Fonteynenburg heeft een uitgebreid aanbod van dagactiviteiten voor...

Ontmoetingscentrum voor dementerende ouderen

Het programma is gericht op het zoveel mogelijk op peil houden van...

Vroegbehandeling

Zie website www.kentalis.nl

Dagbehandeling (psychogeriatrisch)

Ontmoetingscentrum voor dementerende ouderen

Het programma is gericht op het zoveel mogelijk op peil houden van...

Organisaties

Verpleeghuis

Vierstroom - Ontmoetingscentrum Rokkeveen

 079-88 86 997Susannegang 402719BNZoetermeer

Oosterheem - WZH

 079-34 43 000 wzh.nlFlorence Nightingalelaan 922721NPZoetermeer

Zorg en Wonen - Verpleeghuiszorg: somatiek &...

 070-85 00 532 kesslerstichting.nlDe la Reyweg 5302571GN's-Gravenhage

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Thuiszorg - Zorg Thuis

 015-51 55 000 pietervanforeest.nlKalfjeslaan 22623AADelft

Instelling met somatische zorg

Zorg en Wonen - Verpleeghuiszorg: somatiek &...

 070-85 00 532 kesslerstichting.nlDe la Reyweg 5302571GN's-Gravenhage

Vergelijk hulpaanbod