Wijkverpleging regelt u met de hulp van een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bepaalt wat voor verzorging en verpleging u nodig heeft en helpt bij de aanvraag.

Wijkverpleging aanvragen

Wilt u verpleging of verzorging aanvragen? Dan kunt u zelf contact opnemen met een organisatie die dit aanbiedt. Meestal is dit een thuiszorgorganisatie. Op deze pagina onder 'Organisaties' en 'Hulpaanbod' vindt u een overzicht van organisaties en de diensten die ze aanbieden. U kunt zelf de diensten met elkaar vergelijken.

Advies over thuiszorg

U kunt ook een organisatie kiezen in overleg met de huisarts, specialist of de transferverpleegkundige (de verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt).

Wilt u advies van uw gemeente, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. U kunt ook contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner voor ondersteuning bij het regelen van wijkverpleging.

Indicatie

Nadat u contact heeft opgenomen, komt de wijkverpleegkundige bij u thuis. De wijkverpleegkundige bepaalt wat voor zorg u nodig heeft en hoeveel. Dit heet ook wel de indicatie stellen. De aanvraag bij de zorgverzekeraar doet u daarna samen met de wijkverpleegkundige.

Vergoeding van wijkverpleging

Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Pgb voor wijkverpleging

In sommige gevallen kunt u ook een persoonsgebonden budget aanvragen voor wijkverpleging. U kunt hierover meer informatie vragen bij uw zorgverzekeraar.

Wijkverpleging S1 en S2

Zorgverzekeraars maken onderscheid in twee soorten wijkverpleging: S1 en S2. Niet alle wijkverpleegkundigen nemen beide soorten zorg voor hun rekening.

  • Wijkverpleging type S1 bestaat uit de taken van de wijkverpleegkundige in de wijk. De wijkverpleegkundige signaleert problemen en houdt contact met andere hulpverleners in de buurt, bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam. Deze zorg is niet gericht op één persoon.
  • Wijkverpleging type S2 is het uitvoeren van verpleegkundige en verzorgende handelingen bij patiënten. Het gaat dan om de zorg voor een persoon. Hieronder vallen ook het stellen van de indicatie, coördineren van de zorg, en kijken naar de zelfredzaamheid van de patiënt.

Hulpaanbod

Verzorging en verpleging thuis

Verpleging thuis

Wel onderverpleging valt: - wondverzorging; - toedienen van...

Wijkverpleging/wijkverzorging

persoonlijke verzorging, wondzorg, begeleiding bij medicatie,...

Organisaties

Thuiszorginstelling

A+ Care

 079-23 40 111 aplus-care.nlWillem Dreeslaan 4222729NKZoetermeer

Vegro - Vierstroom Thuiszorgwinkel Zoetermeer

 0800-28 87 766 vegro.nlHet Rond 22711BWZoetermeer

Vierstroom Hulp Thuis BV

 088-40 03 200 vierstroom.nlBoris Pasternaklaan 22719DAZoetermeer

Vergelijk hulpaanbod