Dagbesteding kunt u zelf regelen. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u voor hulp terecht bij het Wmo-loket. Mensen met een Wlz-indicatie kunnen voor hulp terecht bij het zorgkantoor.

Zelf regelen of via de gemeente

Aan sommige vormen van dagbesteding kan iedereen meedoen, zoals activiteiten in de buurt of vrijwilligerswerk. Een overzicht van mogelijkheden vindt u bij dagbesteding zoeken. Voor dagbesteding onder toezicht van professionele hulpverleners is meestal een beschikking of indicatie nodig. Een beschikking regelt u via de gemeente.

Een andere mogelijkheid is dat u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-zorg) aanvraagt. Dit is bedoeld voor mensen die langdurig, 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

Dagbesteding via de gemeente vanuit de Wmo

De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen die praktische en sociale hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Dagbesteding maakt daar onderdeel van uit. Dagbesteding noemen we ook wel groepsbegeleiding genoemd.

Zoekt u een geschikte dagbesteding? Dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket om een Wmo-melding te doen. de Wmo-consulent zal dan met u bespreken wat voor u een goede oplossing is. Bijvoorbeeld meedoen aan dagactiviteiten, naar een dagopvang, werken op een zorgboerderij of arbeidsmatige dagbesteding.

Als het nodig is krijgt u een beschikking waarin staat dat u recht heeft op dagbesteding. U kunt daarmee terecht bij aanbieders van dagbesteding die een contract hebben met de gemeente. U kunt eventueel ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen, waarmee u zelf een aanbieder van dagbesteding kunt uitzoeken. U koopt de zorg dan zelf in.

Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie over recreatieve dagbesteding of bij arbeidsmatige dagbesteding.

Dagbesteding vanuit de Wlz

Mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), krijgen dagbesteding via de Wlz. U moet dan wel een zorgprofiel hebben met daarin begeleiding (groep). Uw zorgkantoor kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor dagbesteding in uw situatie.

U kunt ook zelf zoeken naar mogelijkheden voor dagbesteding. Omdat dagbesteding voor mensen met een indicatie voor langdurige zorg vaak samen gaat met bijv. verzorging, verpleging en behandeling, kunt u ook zoeken op termen als dagopvang, dagverzorging en dagbehandeling.

Dagbesteding voor kinderen en jongeren

Dagbesteding voor jeugdigen valt onder de Jeugdwet, of in sommige gevallen onder de Wlz. De mogelijkheden voor dagbesteding of dagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.

Vervoer naar dagbesteding (Wmo)

Bent u niet in staat om zelf vervoer naar de dagbesteding te organiseren, dan wordt vanuit de Wmo bekeken of u voor vervoer naar de dagbesteding in aanmerking komt.

Vervoer naar dagbesteding (Wlz)

Heeft u een Wlz-indicatie voor begeleiding of behandeling in een groep, en kunt u om medische redenen niet zelf naar de dagbestedingslocatie reizen? Dan krijgt u ook een indicatie voor vervoer. De Wlz regelt het vervoer voor u.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod