Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding in een groep, ook dagbesteding genoemd.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het Wmo-loket. Of direct een melding doen.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het vraagverhelderend gesprek. De medewerker van de gemeente bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij Meerpunt, Centrum voor Jeugd en Gezin terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Ondersteuning en begeleiding bij dementie

Begeleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers....

Individuele begeleiding

Werken Sterkt onderzoekt hoe vanuit intrinsieke motivatie...

Begeleiding groep NAH specifiek

Bij Activisie begeleiden medewerkers aan de hand van een...

Regieondersteuning

Regieondersteuning

De casemanager staat staan mensen bij die thuis wonen en dementie...

regieondersteuning

Op basis van de situatie van de cliƫnt wordt een zorgplan gemaakt.

Regieondersteuning

De wijkverpleegkundige neemt geen taken uit handen maar helpt u op...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding

Het bieden van ambulante woonbegeleiding aan mensen met Autisme

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is gericht op situaties met meervoudige...

Begeleiding individueel

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Voorbereiden van leerstof (pre-teaching) voor kinderen in de...

Na een uitgebreide intake hebben we gezamenlijk een gesprek met de...

Coaching

We bieden verschillende vormen van coaching, zoals...

Coaching

We bieden verschillende vormen van coaching, zoals...

Opvoedingsondersteuning

Jeugdhulp ambulant regulier

Ambulante begeleiding betekent dat de jeugdige ondersteuning...

Jonge moeder- en vaderspreekuur

Jonge (aanstaande) ouders uit Zoetermeer en omgeving kunnen met al...

Jongeren Informatie Punt (JIP)

Alles wat jongeren bezighouden. Denk aan onderwijs, werk, rechten,...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod