Begeleiding is ondersteuning gericht op het versterken van zelfredzaamheid, voor mensen met een beperking of psychiatrische problemen. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep. U regelt het via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. De Wmo biedt in dit soort gevallen ondersteuning voor mensen met een beperking of psychisch probleem, die thuis wonen.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Hoe regel ik het?

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het Wmo-loket. Of direct een melding doen.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Wmo-begeleiding op maat

Het verschilt per persoon hoe de begeleiding er precies uitziet. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw situatie wordt bekeken in het vraagverhelderend gesprek. De gemeente bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. De gemeente stemt de eventuele begeleiding daarop af.

Vormen van begeleiding

Vormen van individuele begeleiding zijn bijvoorbeeld:

  • Thuisbegeleiding: hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Begeleiding

De begeleiding wordt samen met de cliƫnt afgestemd op de...

Ondersteuning en begeleiding

De hulp is praktisch en erop gericht om samen met u de problemen...

Ondersteuning en begeleiding

De hulp is praktisch en erop gericht om samen met u de problemen...

Regieondersteuning

Begeleiding Individueel

Inventariseren, plan van aanpak, sociaal plan, afspraken en controle.

Regieondersteuning

De wijkverpleegkundige neemt geen taken uit handen maar helpt u op...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante gespecialiseerde woonbegeleiding

Jeugd en Gezin Ondersteuning Interventie, begeleiding,...

Ambulante begeleiding individueel NAH specifiek

Het aanbod van de begeleiding individueel is gericht op het...

Begeleiding Thuis - RIBW Fonteynenburg

Onze begeleiders bieden ondersteuning bij u thuis op vooraf...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Omgangsbegeleiding

De omgangsbegeleiding start met een intake, na de intake besluiten...

Kinderen uit de Knel

Voor ex-partners die in een ernstige strijd terechtgekomen zijn na...

opvoedingsondersteuning

Een vrijwilliger komt een dagdeel per week in het gezin...

Opvoedingsondersteuning

Jongeren Informatie Punt (JIP)

Alles wat jongeren bezighouden. Denk aan onderwijs, werk, rechten,...

Jonge moeder- en vaderspreekuur

Jonge (aanstaande) ouders uit Zoetermeer en omgeving kunnen met al...

Mission Possible

Het programma wordt geboden door gecertificeerde trainers en...

Aanvragen bij de gemeente