Zorgwetten

Ondersteuning vanuit de gemeente aan jeugdige en hun gezinnen om gezond en veilig op te kunnen groeien.

Wmo

Ondersteuning vanuit de gemeente, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving.

Specialistische jeugdhulp

Informatie over het aanvragen van hulp en ondersteuning voor een kind.

Wlz-zorg

Wlz-zorg is langdurige zorg voor mensen die wonen in een instelling of die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Aanvraag via het CIZ.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet verplicht een zorgverzekering hebben. Voor de basisverzekering mag de zorgverzekeraar niemand weigeren.

Vergelijk hulpaanbod