In de wet is een aantal dingen vastgelegd over het gesprek met de gemeente. De gemeente moet binnen 6 weken na uw melding een vraagverhelderend gesprek met u houden en uw situatie goed onderzoeken. Na het gesprek krijgt u van de gemeente een verslag, waar u op mag reageren.

Het onderzoek

De medewerker van de gemeente moet een goed beeld krijgen van uw situatie. Dat heet in de wet 'het onderzoek'.

Tijdens het onderzoek brengt de medewerker van de gemeente in kaart:

  • wat uw situatie is
  • wat u zelf kunt doen, wat anderen kunnen doen
  • waar u hulp bij nodig heeft
  • wat de mogelijkheden zijn voor professionele hulp
  • welke eigen bijdrage u moet betalen

Meestal bestaat het onderzoek uit een vraagverhelderend gesprek. Maar u kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het onderzoek. U kunt een persoonlijk plan schrijven. Daarin geeft u zelf aan wat voor hulp u nodig heeft.

Het persoonlijk plan moet uiterlijk 7 dagen nadat u melding heeft gedaan bij het Wmo-loket worden ingeleverd. Levert u het op tijd in, dan moet de gemeente uw persoonlijk plan bij het onderzoek betrekken.

Binnen 6 weken

Doet u een melding bij het Wmo-loket, dan heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Dit staat in de wet.

Het vraagverhelderend gesprek maakt deel uit van dit onderzoek. Daarom moet het vraagverhelderend gesprek binnen 6 weken na de melding plaatsvinden.

U kunt contact opnemen met het Wmo-loket als u na 6 weken nog geen gesprek heeft gehad.

Het verslag

De medewerker van de gemeente maakt na afloop van het gesprek een verslag. Hierin staan de uitkomsten van het onderzoek. Dit is een samenvatting van wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn.

Dit verslag is schriftelijk. Na het gesprek moet de gemeente u dit verslag sturen. Vraag aan het eind van het vraagverhelderend gesprek wanneer u het verslag kunt verwachten. Het is belangrijk dat u dit verslag goed doorleest en kijkt of u het eens bent met de afspraken die erin staan.

Reageren

Heeft u opmerkingen over het verslag, dan kunt u die per brief of e-mail opsturen naar de medewerker van de gemeente. Vraag om een ontvangstbevestiging. Zo weet u zeker dat uw bericht is aangekomen.

Gratis professionele hulp

Bij het vraagverhelderend gesprek kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Ook bij de voorbereiding. De cliëntondersteuner kan u uitleggen wat u kunt verwachten van de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod