Tips voor mantelzorgers

Als mantelzorger bent u tijdens het vraagverhelderend gesprek net zo belangrijk als degene met de hulpvraag. U speelt een belangrijke rol bij de zelfredzaamheid van de persoon voor wie u zorgt.

Kunt u de zorg wel combineren met de rest van uw bezigheden of heeft u zelf misschien hulp en ondersteuning nodig?

Denk na over de mantelzorg

U kunt beginnen met uzelf een aantal vragen te stellen:

  • Hoe loopt de zorg op dit moment?
  • Waar zou u mee geholpen zijn als mantelzorger?
  • Hoe kan de zorg lichter worden, of beter georganiseerd?

Bespreek het met iemand in uw omgeving, als u dat prettig vindt. U kunt een lijstje maken van de verbeterpunten en dat meenemen naar het gesprek.

Uren bijhouden

Het kan handig zijn om in de periode voor het vraagverhelderend gesprek bij te houden hoeveel uren u besteedt aan mantelzorg. En wat u in die uren allemaal doet.

Vrije tijd

Ook de rest van uw leven is van belang: hoe gaat het bijvoorbeeld met uw werk, uw financiën en uw gezondheid? Kunt u de zorg combineren met uw gezin? Heeft u wel genoeg vrije tijd?

En wanneer wilt u op vakantie? In het zorgplan kan worden meegenomen dat op die momenten vervangende zorg wordt geregeld.

Eigen gesprek

Als mantelzorger kunt u ook een tweede gesprek met de medewerker van de gemeente aanvragen. U kunt dan, zonder degene waar u voor zorgt, nog eens doorspreken wat u als mantelzorger nodig heeft.

Wat gebeurt er als ik uitval?

U kunt tijdens het gesprek vragen wat er gebeurt als u de zorg niet meer aankunt. Veel mantelzorgers maken zich hier zorgen om.

  • Wat voor zorg of opvang is er beschikbaar?
  • Wat moet u doen als de situatie verandert?

Meer tips

Meer tips voor het vraagverhelderend gesprek voor mantelzorgers vindt u op de website van MantelzorgNL. Lees ook de algemene tips voor het vraagverhelderend gesprek eens door.

Vergelijk hulpaanbod