Menu

Zorg aanvragen

Waar u zorg kunt aanvragen hangt af van uw situatie. Een cliëntondersteuner kan u helpen. Bij sommige zorg hoort een eigen bijdrage.

Wmo

Ondersteuning vanuit de gemeente, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving.

Vraagverhelderend gesprek

Het vraagverhelderend gesprek

Met een vraagverhelderend gesprek onderzoekt de gemeente of voor u zorg nodig is vanuit de Wmo of de Jeugdwet.

Wettelijke regels over het vraagverhelderend gesprek

Vraagt u bij de gemeente om ondersteuning, dan moet het vraagverhelderend gesprek binnen 6 weken na uw melding plaatsvinden.

Ouderenadvies

De ouderenadviseur kan met u meedenken over hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is advies en ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of die zorg of hulp willen aanvragen.

Wlz-zorg

Wlz-zorg is langdurige zorg voor mensen die wonen in een instelling of die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Aanvraag via het CIZ.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige zorg uit de Wmo en de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Een schatting van de kosten krijgt u via de website van het CAK.

Zorgplan

Afspraken vastleggen over de zorg die u krijgt of die u gaat aanvragen.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet verplicht een zorgverzekering hebben. Voor de basisverzekering mag de zorgverzekeraar niemand weigeren.