Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Vanwege psychische of psychosociale problemen bijvoorbeeld.

Beschermd wonen vanuit de Wmo

De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U moet voor uw aanvraag naar Gemeente Den Haag in Den Haag.

Andere beschermde woonvormen

In of vlakbij een zorginstelling wonen wordt ook wel beschermd of beschut wonen genoemd. Vaak heeft u hiervoor een indicatie nodig via de Wlz.

Woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking

Bekijk welke woonvormen er zijn speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vergelijk hulpaanbod