Vanuit de overheid zijn verschillende toeslagen en tegemoetkomingen waarop u misschien aanspraak kunt maken. Kijk hieronder voor een overzicht van regelingen die via de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank lopen.

Zorgtoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien zorgtoeslag krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen.

U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Het aanvragen van de zorgtoeslag doet u via Mijn toeslagen. Mijn toeslagen is een digitale omgeving van de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. De hoogte van de huurtoeslag en of u hier recht op heeft, hangt af van de hoogte van uw inkomen, hoeveel vermogen u heeft, uw leeftijd en hoe hoog de huurprijs van uw woning is.

Via de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurtoeslag aanvragen doet u via Mijn Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag en of u hier recht op heeft, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen in de kinderopvang, uw situatie en het aantal opvanguren.

Via de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

 

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

U kunt alleen kindgebonden budget krijgen als uw inkomen niet te hoog is en uw vermogen niet te groot is. U hoeft het kindgebonden budget meestal niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de Belastingdienst recht op heeft. Meer over het kindgebonden budget en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u geen bericht ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op kindgebonden budget? Of wilt u een wijziging in uw inkomen doorgeven? Zelf aanvragen en wijzigingen doorgeven kan via Mijn Toeslagen.

Met een handicap of beperking

Speciale toeslagen en tegemoetkomingen zijn:

  • dubbele kinderbijslag: voor mensen met een gehandicapt kind dat thuis intensieve zorg krijgt
  • Individuele studietoeslag: voor scholieren en studenten met een beperking, die door een beperking niet of moeilijk kunnen werken naast hun opleiding. De gemeente keert de studietoeslag meestal uit als onderdeel van de bijzondere bijstand.
  • mensen met een beperking kunnen in sommige gevallen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die samenhangen met hun beperking of ziekte.

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag (of woonlastentoeslag) is een tijdelijke aanvulling van uw inkomsten, zodat u de huur of de hypotheek kunt blijven betalen.

U kunt ervoor in aanmerking komen als uw inkomen door omstandigheden te laag is, en u uw woonkosten daardoor niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid.

Woonkostentoeslag is een bijzondere bijstand. Kijk op de website van de gemeente Zoetermeer voor meer informatie over het aanvragen van bijzondere bijstand.

Kinderbijslag

De kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind. De hoogte van de bijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Meer informatie over de kinderbijslag en hoe u deze kunt aanvragen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bereken uw recht

Met Bereken uw recht kunt u snel controleren op wat voor toeslagen u waarschijnlijk recht heeft.

Hulpaanbod

Hulp bij het invullen van formulieren

Formulieren en administratieve hulp

Afhankelijk van uw vraag en mogelijkheden bieden we u passende...

Meer info, melding of aanvraag