Gaan uw kinderen naar een peuter- of kinderopvang, een gastouder of de buitenschoolse opvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Kinderopvangtoeslag is bedoeld voor ouders die werken of een opleiding volgen.

Is uw kinderopvangtoeslag in het verleden stopgezet en weet u niet waarom? Meld dit dan bij de Belastingdienst en uw gemeente. Zij kunnen u verder helpen.

Geregistreerde organisaties kinderopvang

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als de kinderopvang aan alle kwaliteitseisen voldoet. De organisatie moet bij de overheid geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Via de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

De aanvraag doet u bij de Belastingdienst via Mijn Toeslagen.

Hulp bij het aanvragen van toeslagen

Misschien vindt u het lastig om zelf online een toeslag aan te vragen. Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij uw administratie. Dan is er in uw gemeente een organisatie die daarbij kan helpen. U kunt bijvoorbeeld terecht bij:

Veel bibliotheken hebben een Informatiepunt Digitale Overheid waar vrijwilligers u verder kunnen helpen wanneer u online iets wilt regelen, zoals het aanvragen van een toeslag. Daarnaast organiseert de Bibliotheek ook cursussen in het omgaan met de digitale overheid.

Kinderopvangtoeslag stopgezet? Meld het!

Duizenden ouders zijn door de Belastingdienst tussen 2005 en 2019 onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Hun toeslag is stopgezet en ze hebben grote bedragen moeten terugbetalen. De overheid wil deze ouders helpen.

Denkt u dat u verkeerd bent behandeld door de Belastingdienst? Neem dan contact op.

Melden bij de Belastingdienst voor financiële compensatie

Meld het bij de Belastingdienst als u denkt dat uw kinderopvangtoeslag in het verleden onterecht is stopgezet. De Belastingdienst onderzoekt of uw toeslag inderdaad onterecht is gestopt en bekijkt of u recht heeft op een geldbedrag ter compensatie.

Hulp van de gemeente aan gezinnen

Ook uw gemeente kan u verder helpen. Die hulp is heel breed, bijvoorbeeld wanneer u problemen heeft op het gebied van wonen, werk, geldzaken, zorg en gezondheid of met de opvoeding en de zorg voor de kinderen. U kunt contact opnemen met het Wmo-loket. Of kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.

Wegwijs in toeslagen en regelingen

Sociaal-juridische hulp is er voor mensen die behoefte hebben aan uitleg over wetten en regels. U kunt er terecht voor advies wanneer u een vraag heeft over de regels rondom toeslagen. Of wanneer u juridische hulp nodig heeft vanwege een probleem met een toeslag.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod