Als u in Nederland woont of werkt, krijgt u voor elk kind jonger dan 18 jaar kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage voor de kosten van de opvoeding van een kind. Dit is geregeld in de Algemene Kinderbijslagswet (AKW). Heeft u een ziek of gehandicapt kind? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.

Hoogte en aanvragen van kinderbijslag

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. U krijgt meer kinderbijslag als uw kind 6 jaar wordt en als uw kind 12 jaar wordt.

Voor meer informatie over de voorwaarden en om kinderbijslag digitaal aan te vragen, kun u kijken op de website van de Sociale Verzekeringsbank (Svb).

Dubbele kinderbijslag

Als u hoge kosten heeft voor de verzorging van een ziek of gehandicapt kind, kunt u daarvoor dubbele kinderbijslag krijgen. Dit geldt voor zowel thuiswonende als uitwonende kinderen. Uitwonend is een kind als deze 4 nachten of meer ergens anders verblijft dan thuis.

U kunt dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind uitwonend is:

  • Door ziekte of handicap, of
  • Om onderwijs te volgen, en
  • U betaalt per kwartaal meer dan € 1.129 voor het onderhoud van uw kind, en
  • Uw kind verdient niet meer dan € 1.296 netto per kwartaal.

U kunt dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind thuiswonend is:

Voor meer informatie over dubbele kinderbijslag voor uitwonende kinderen kunt u kijken op deze pagina van de SVB en voor thuiswonende kinderen op deze pagina van de SVB.

Extra kinderbijslag

Bovenop de dubbele kinderbijslag kunt u misschien een extra (eenmalig) bedrag aan kinderbijslag krijgen. U komt in aanmerking als u voldoet aan al deze voorwaarden:

  • u heeft het hele kalenderjaar dubbele kinderbijslag gehad, omdat uw kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft;
  • u bent alleenstaande ouder, óf u of uw partner heeft weinig tot geen inkomen.

Deze extra kinderbijslag bestaat uit een vast bedrag per huishouden. Het maakt dus niet uit of u één zorgintensief kind heeft of meerdere. Het bedrag wordt één keer per jaar in één keer uitgekeerd. Meer over de voorwaarden en de hoogte van het bedrag vindt u op de website van de Svb.

Organisaties

Centrum Indicatiestelling Zorg: CIZ

CIZ

 088-78 91 000 ciz.nlOrteliuslaan 10003528BDUtrecht

Vergelijk hulpaanbod