Menu

Andere uitkeringen

IOAW

Als uw WW- of WGA-uitkering is afgelopen, kunt u misschien een IOAW-uitkering krijgen. Bij de IOAW geldt geen vermogensgrens.

IOW

Na afloop van uw WW- of WGA-uitkering komt u misschien in aanmerking voor IOW: een Inkomensvoorziening Oudere Werklozen.

Anw

Voor mensen die hun partner zijn verloren, daarnaast een minderjarig kind verzorgen én meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn.

WIA

Uitkering voor mensen die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Wajong

Voor mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Ziektewet

Mensen zonder vaste baan kunnen bij ziekte een uitkering krijgen. Dat is vastgelegd in de Ziektewet.