Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Bij het aanvragen van een VOG, wordt er nagegaan of u strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen bij het uitvoeren bepaalde functies. Voor sommige beroepen is een VOG daarom zelfs verplicht.

VOG aanvragen

  • Een VOG wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie.
  • Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
  • U kunt een VOG zelf aanvragen. U heeft hiervoor een volledig ingevuld aanvraagformulier nodig.
  • Ook rechtspersonen kunnen een verklaring omtrent het gedrag aanvragen.

VOG zelf aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis. Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het. Bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. Dit formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever.

  • Vul uw gegevens in op het formulier en onderteken het.
  • U maakt online of telefonisch een afspraak voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.
  • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt dan meteen de kosten.
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis.
  • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Zoetermeer > Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een VOG voor vrijwilligerswerk

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG aanvragen voordat zij vrijwilligers aannemen.

Een voorbeeld: als iemand zich aanmeldt als vrijwilliger in een kringloopwinkel, kan de vrijwilligersorganisatie via een VOG bekijken of hij in het verleden bijvoorbeeld winkeldiefstallen heeft gepleegd. Als dit zo is, krijgt diegene geen VOG en is de kans groot dat hij niet als vrijwilliger aan de slag kan in de kringloopwinkel.

Gratis VOG

Gaat u als vrijwilliger met kwetsbare mensen werken, dan kunt u in sommige gevallen een gratis VOG krijgen. Bijvoorbeeld als u vrijwilligerswerk doet voor minderjarigen, mensen met een beperking of mensen met schulden. U krijgt deze gratis VOG via de organisatie waar u voor gaat werken. Een van de voorwaarden is dat het gaat om een organisatie die voor het grootste gedeelte draait op vrijwilligers, bijvoorbeeld een speeltuinvereniging of organisatie voor vrijwillige thuishulp.

Vrijwilligersorganisaties die een gratis VOG willen verstrekken, moeten zich hiervoor eerst aanmelden. Meer informatie voor organisaties staat op Gratisvog.nl.

Informatie van de gemeente