Er zijn allerlei manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij een maatjesproject, zorginstelling of buurtvereniging. Een vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie kan u op weg helpen. Soms heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Maatje worden

Maatjes zijn vrijwilligers die leuke, ontspannende activiteiten ondernemen met mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben. Meer over maatjesprojecten.

Buddy worden

Buddy's zijn vrijwilligers die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld samen uitstapjes maken, maar ook steunen bij het omgaan met de beperking. Dit heet ook wel buddyzorg.

Helpen als vrijwillige thuishulp

Vrijwilligers van de vrijwillige thuishulp helpen en ondersteunen mensen met een beperking of een chronische ziekte, naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ze bieden bijvoorbeeld praktische steun en hulp: in het huishouden, bij klusjes, bij administratie of bij vervoer. Maar ook gezelschap.

Er zijn ook vrijwilligers die thuis helpen (of in een hospice) wanneer iemand op sterven ligt. Dit heet vrijwillige palliatieve terminale zorg, vaak afgekort VPTZ.

U kunt zich aanmelden als thuishulpvrijwilliger in Zoetermeer bij Zosamen.

Bij een zorginstelling helpen

Zorginstellingen werken meestal met vrijwilligers. Uw werk wordt daar zeer gewaardeerd. U kunt contact opnemen met bijv. een ouderencentrum, verzorgingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis, gehandicapteninstelling of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vraag naar de vrijwilligerscoördinator.

U kunt denken aan de volgende soorten werk:

  • helpen bij de maaltijden,
  • gastheer of gastvrouw zijn
  • activiteiten begeleiden
  • koffie- en bingo-ochtenden begeleiden
  • mensen begeleiden bij ziekenhuisbezoek
  • meehelpen met koken voor een groep
  • een wandeling met iemand maken
  • spelletjes doen
  • zingen of muziek maken

Bij de sportvereniging helpen

Bij sportverenigingen wordt veel werk verzet door vrijwilligers, die trainingen geven, in het bestuur zitten, de kantine draaiende houden, wedstrijden organiseren, het clubhuis schoonmaken, enzovoort!

Beoefent u of uw kind een sport? Dan komt u waarschijnlijk vanzelf wel in aanraking met de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk. Maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Verenigingen en activiteiten in de buurt

Wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijk om de saamhorigheid en levendigheid in een buurt te verbeteren. Gaat u maar eens kijken wat voor vereniging in uw buurt actief is.

Het kan leuk zijn een keer een kijkje te nemen bij een koffie-ochtend, een wijkvergadering of een activiteit die in het buurtcentrum wordt georganiseerd. Vraagt u gerust eens naar de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Wordt u vrijwilliger in uw buurtcentrum, dan is dat bovendien een leuke gelegenheid om eens wat meer mensen uit de buurt te leren kennen. En u maakt zich nog nuttig ook.

Actief worden bij geloofsgemeenschap

Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap voor het doen van vrijwilligerswerk. Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te helpen. Praat er eens over met anderen die bij uw geloofsgemeenschap betrokken zijn. Misschien brengt het u op een idee.

Vrijwilligerswerk Zoetermeer

Voor vrijwilligers is er een online vacaturebank voor vrijwilligerswerk op Zoetermeervoorelkaar.

U kunt ook langsgaan om de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te bespreken bij een aantal vrijwilligersinformatiepunten. Kijk op zoetermeer/vrijwilligers voor de openingstijden en het bezoekadres.

Een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is dit verplicht.

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG van u vragen voordat zij u als vrijwilliger aannemen. Meer over de VOG.

Organisaties

Vrijwilligerscentrales

Present Zoetermeer

 06-24 97 50 92 stichtingpresent.nlFrans Halsstraat 32712JSZoetermeer

Present Zoetermeer

 06-24 97 50 92 stichtingpresent.nlFrans Halsstraat 32712JSZoetermeer

Palet Welzijn

 0800-93 59 456 paletwelzijn.nlAntwerpseweg 72803PBGouda

Vrijwilligersorganisaties

Present Zoetermeer

 06-24 97 50 92 stichtingpresent.nlFrans Halsstraat 32712JSZoetermeer

Gilde Zoetermeer - Informatiebalie Stadhuis/Forum

 06-17 46 91 28 gildezoetermeer.nlStadhuisplein 12711ECZoetermeer

Stichting 8 Maart Internationale Vrouwendag

 06-30 49 77 14 internationale-vrouwendag.nl

Wijk- of buurtvereniging

Buurtvereniging Buytenrode

 079-35 18 298 buytenrode.nlCesar Franckrode 602717BGZoetermeer

Buurtvereniging De Hoveniers

 06-14 99 49 19 Carry van Bruggenhove 272717XTZoetermeer

Bewonersvereniging Parlon

 079-35 16 211 

Sportverenigingen (alles)

Harpe Davids

 06-21 23 24 29 harpedavidszoetermeer.nlVan der Hagenstraat 222722NTZoetermeer

Doing

 079-35 20 433 doing.nlForelsloot 52724CAZoetermeer

Corporalis

 079-32 39 795 corporalis.nlDorpsstraat 1822712ARZoetermeer

Religieuze organisaties

Perron Oosterheem - Locatie: Perron Centrum

 06-50 95 46 28 perronoosterheem.nlOosterheemplein 3202721NDZoetermeer

PKN Zoetermeer - wijkgemeente "de Oase"

 oase-meerzicht.nlKerkenbos 82715RPZoetermeer

Perron - Oosterkerk

 06-52 34 69 06 stichtingperron61.nlOosterheemplein 3202721NDZoetermeer

Maatjesproject

Maatjes- en mentorproject Jong Perspectief...

 079-75 02 233 jongperspectief.nlCroesinckplein 242722EAZoetermeer

Gevangenenzorg Nederland

 079-33 10 568 gevangenenzorg.nlKoraalrood 252718SBZoetermeer

Reakt - Vriendendienst Zoetermeer

 088-35 77 600 reakt.nlTeldersrode 252717HRZoetermeer

Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Hospice Zoetermeer

 079-34 78 927 hospicezoetermeer.nlSchoolstraat 12712VCZoetermeer

Stichting Hospice Wassenaar

 070-77 96 150 hospicewassenaar.nlKerkstraat 792242HEWassenaar

Vrijwilligers Terminale Zorg

 070-75 41 330 terminalezorg.nlBurgemeester Patijnlaan 19002585CB's-Gravenhage

Vergelijk hulpaanbod