Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is voor ieder kind en is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen.

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van JGZ volgen de groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Zij geven advies over gezondheid en geven vaccinaties.

Als ouder kunt u altijd met bij JGZ terecht met al uw vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen.

De diensten van JGZ zijn gratis.

Het consultatiebureau

Heeft u een baby, dreumes of peuter, dan krijgt u te maken met het consultatiebureau. In Zoetermeer vindt u het consultatiebureau bij de JGZ Zuid-Holland West.

Totdat uw kind 4 wordt kunt u met uw vragen terecht bij het consultatiebureau.

Meer informatie over het consultatiebureau en de hulp die het biedt.

Op school

Op school
Vanaf het 4e levensjaar verlopen de contacten met JGZ vooral via de school van uw kind zowel in het basis- als in het voorgezet onderwijs. U ontvangt over deze contactmomenten vooraf bericht.

Gezondheidsonderzoek groep 2
In groep 2 worden kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert een lichamelijk onderzoek uit en er is gelegenheid voor het bespreken van vragen of zorgen over de gezondheid en opvoeding.

Spraak-taalonderzoek
Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ voert een onderzoek uit bij vijfjarigen, om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Alleen als ouders of de leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling.

Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer over puberteit, pesten en leefstijl. Daarna voert de jeugdverpleegkundige met ieder kind een gesprek: hoe gaat het op school, thuis, met vrienden en de gezondheid? Zijn er bijzonderheden, dan wordt contact met u opgenomen.

Gezondheidsonderzoek brugklas
Alle jongeren worden in klas 1 of 2 uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek en een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Allerlei onderwerpen komen aan bod die van belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Zijn er problemen, dan bekijken we samen wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Jongerencontactmoment
Jongeren van 15 en 16 jaar worden door middel van een persoonlijke vragenlijst aangespoord om na te denken over hun gezondheid en leefstijl. Daarna volgt (naar keuze) een gesprek met de jeugdverpleegkundige.

Vaccinaties

JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma uit. Dat betekent dat u uw kind kunt laten inenten tegen een aantal ziekten. Deze vaccinaties worden op het consultatiebureau gegeven, volgens een vaststaand vaccinatieschema. Voor de vaccinaties bij kinderen van 9 jaar en meisjes van 12 jaar worden speciale vaccinatiemiddagen gehouden.

Heeft u geen oproep ontvangen? Dan kunt u zelf contact opnemen met JGZ.

Cursussen JGZ

JGZ biedt regelmatig cursussen aan over opvoeden, voeding en veiligheid. Kijk op de website van JGZ voor meer informatie.

Opvoedvragen

U kunt bij JGZ terecht met vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Als er iets in uw gezin niet lekker loopt, of u vragen heeft over opvoeden, kunt u ook terecht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Meerpunt.

Hulpaanbod

Consultatiebureau

Advies

JGZ Zuid-Holland West verzorgt de preventieve gezondheidszorg voor...

Advies

JGZ Zuid-Holland West verzorgt de preventieve gezondheidszorg voor...

Advies

JGZ Zuid-Holland West verzorgt de preventieve gezondheidszorg voor...

Organisaties

Consultatiebureau

JGZ Zuid-Holland West - Meerzicht

 088-05 49 999 jgzzhw.nlUiterwaard 32716VAZoetermeer

JGZ Zuid-Holland West - Palenstein

 088-05 49 999 jgzzhw.nlRakkersveld 2512722BNZoetermeer

JGZ Zuid-Holland West - Oosterheem

 088-05 49 999 jgzzhw.nlOosterheemplein 2312721NCZoetermeer

Vergelijk hulpaanbod