Op het volwassenenonderwijs kunt u uw diploma halen voor het voortgezet onderwijs. U kunt er ook vakken en cursussen volgen. Bijvoorbeeld om beter Nederlands te leren. U volgt volwassenenonderwijs meestal bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC).

Diploma halen via volwassenenonderwijs

Via het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunt u alsnog een diploma halen voor het vmbo, de havo of het vwo. Ook jongeren van 16 of 17 jaar kunnen in sommige gevallen via het vavo een diploma behalen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw buurt? Kijk dan welke ROC's er in uw buurt zijn en welke opleidingen daar worden aangeboden.

Cursussen die u verder helpen

Het ROC biedt cursussen die u helpen om zelfstandig te functioneren. Zoals cursussen op het gebied van taal, rekenen, inburgeren, digitale vaardigheden en sociale vaardigheden. U leert daar bijvoorbeeld om gesprekken te voeren met de leraar van uw kind of met de huisarts. U kunt bij een ROC in uw buurt kijken wat voor cursussen ze daar aanbieden.

Taalcursussen worden ook op andere plaatsen aangeboden, bijvoorbeeld bij taalinstituten. Daarnaast kunt u zelf veel doen om beter Nederlands te leren. Alle mogelijkheden om beter Nederlands te leren vindt u op de pagina over Nederlands leren.

Wilt u handiger worden met de computer? Op de pagina over computervaardigheid vindt u meer informatie over de mogelijkheden in uw buurt.

Kosten

Voor het volwassenenonderwijs betaalt u lesgeld als u

  • aan het begin van het lesjaar (op 1 augustus) 18 jaar of ouder bent, en
  • in voltijd een opleiding volgt.

Voor het schooljaar 2021-2022 is het lesgeld €608.

Studeert u in deeltijd of volgt u een cursus aan het vavo, dan betaalt u cursusgeld. Vraag bij de opleiding na hoe hoog dit in uw geval is.

Jongeren die bij het begin van het schooljaar op 1 augustus nog geen 18 jaar zijn, betalen dat hele schooljaar geen lesgeld voor het onderwijs aan het vavo. Dit geldt voor voltijd- én deeltijdopleidingen.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming voor scholieren krijgen.

Tip: samen met anderen leren

Als u het leren moeilijk vindt, kunt u hulp vragen aan de mensen om u heen. Zij kunnen u bijvoorbeeld uitleg geven of helpen bij het maken van lastige opdrachten. Maar zij kunnen u ook motiveren om het vol te houden en uw diploma te halen.

Als u een cursus Nederlands volgt, leert u vaak nog het meest door gewoon veel te oefenen. Dus door veel te praten, te lezen en te schrijven. Dat kunt u ook samen doen met iemand die Nederlands is. Bijvoorbeeld samen met een taalcoach of taalmaatje.

Organisaties

Mbo-school of ROC

Capabel Onderwijs Groep

 088-27 01 270 capabel.nlHeer Bokelweg 1593032ADRotterdam

Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO

 050-59 97 755 duo.nlKempkensberg 129722TBGroningen

Vergelijk hulpaanbod