Als u bent ingeburgerd, kunt u misschien Nederlander worden. U krijgt dan de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort. U mag dan ook stemmen bij de verkiezingen.

Nederlander worden

Er zijn 2 manieren waarop u Nederlander kunt worden: de optieprocedure en naturalisatie.

Tip!
Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor de optieprocedure. De optieprocedure is namelijk sneller en goedkoper dan naturalisatie.

Optieprocedure

De optieprocedure is de eenvoudigste manier om Nederlander te worden. Er is een lijst van voorwaarden. Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden, dan kunt u de optieprocedure gebruiken.

Voor de optieprocedure kunt u terecht bij de gemeente. U legt een verklaring af dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring. De burgemeester beslist of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Wilt u een aanvraag doen? Kijk voor meer informatie op website van de gemeente Zoetermeer > Nederlander worden door optie.

Naturalisatie

Mensen die niet aan de voorwaarden voor de optieprocedure voldoen, kunnen misschien wel Nederlander worden door naturalisatie. U moet dan aan alle voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben, het inburgeringsexamen halen en minstens 5 jaar in Nederland wonen.

Nederlander worden via Naturalisatie duurt ca. 6 tot 12 maanden. De naturalisatie vraagt u aan bij de gemeente, maar uiteindelijk beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hierover.

Naturalisatieceremonie

De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie als uw aanvraag om Nederlander te worden is goedgekeurd. U bent Nederlander vanaf de dag dat er over uw aanvraag is beslist. Deze beslissing staat in een brief.

U krijgt een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod