Gemeente Zoetermeer
Home › Begeleid wonen
Aanbod

Begeleid wonen

Locatie

Naam Locatie

LIMOR woonvoorziening Semsschans

Plaats

Semsschans 13-15
2728 HT Zoetermeer
T

Afstand tot openbaar vervoer

500 t/m 1000 meter

Algemeen

Omschrijving

De woonvoorzieningen van LIMOR zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen.

Woonvoorzieningen zijn opvangcentra of kleine woningen waar cliënten van LIMOR wonen in een beschermende omgeving. De woonvoorzieningen van LIMOR zijn verschillend georganiseerd en kennen een opklimmende graad van zelfstandigheid. Er zijn voorzieningen met veel gezamenlijke activiteiten, denk aan ontbijten en lunchen. In andere voorzieningen doen bewoners vrijwel alles zelf (boodschappen, koken, de was).

De begeleiding is altijd gericht op vergroting van de zelfstandigheid van cliënten. Het verblijf is zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk en dat verschilt per persoon. Sommige bewoners kunnen na verloop van tijd weer helemaal zelfstandig wonen, anderen blijven onbeperkt in een woonvoorziening als dat voor hen het beste is. Het uiteindelijke doel is zo zelfstandig mogelijk te wonen en te leven.

De duur van het verblijf is zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Per persoon kan de verblijfsduur variëren.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

AWBZ (Verblijf)

Verblijfsduur

De verblijfsduur is afhankelijk van de indicatie, maar in ieder geval zo kort als mogelijk en zolang als noodzakelijk. Dit kan ook langdurig zijn.

Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelden kan via telefoonnummer 0900-4857545 (lokaal tarief). Na een telefonische screening zal er een intake worden gedaan, waarna beoordeeld wordt of men in begeleiding kan worden genomen.

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Werkzoekenden, Minima, Mensen met financiële problemen, Verslaafden/ex-verslaafden, Mensen met sociale problemen, Dak- en thuislozen, Alleenstaanden

Doelgroep-toelichting

Voor iedereen tussen de 21 en 80

Voor wie niet?
Voor wie gedragsmatig overlast bezorgd aan zijn medecliënten.

Woonsituatie

Aantal 1&2 pers. appartementen

Er zijn 24 plaatsen.

Over de appartement(en)

Cliënten beschikken over een eigen kamer met wastafel. Ze worden gemeubileerd en gestoffeerd aangeboden. Men mag ook eigen huisraad plaatsen. Verdere voorzieningen zijn gezamelijk.

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?

De cliënten voeren een gezamelijke huishouding. Voor zover mogelijk wordt er gezamelijk gegeten en koffie gedronken. Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan recreatieve activiteiten.

Begeleiding

Door wie?

Er is gedurende 12 uur per dag personeel aanwezig om cliënten te begeleiden. Er wordt gebruik gemaakt van een individueel begeleidingsplan.

Inhoud begeleiding

In het begeleidingsplan worden de problemen op alle levensgebieden in kaart gebracht. Van daaruit gaat men methodisch te werk om doelen te stellen en cliënten te ondersteunen.

Kosten

Overige kosten

In het kader van de AWBZ wordt er een inkomensafhankelijke bijdrage berekend door het zorgkantoor.

Organisatie

LIMOR

Doorstroomvoorziening Semsschans
Semsschans 13/15
2728HT Zoetermeer

tel 085 4879430
info@limor.nl

Laatste controle op 20 november 2014