Gemeente Zoetermeer

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Bij het aanvragen van een VOG, wordt er nagegaan of u strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen bij het uitvoeren bepaalde functies. Voor sommige beroepen is een VOG daarom zelfs verplicht.

VOG aanvragen

Meestal vraagt uw (toekomstige) werkgever een VOG aan. U krijgt de formulieren thuis gestuurd die u vervolgens moet invullen en inleveren bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Het aanvraagformulier is ook te downloaden via internet. Bij het inleveren van de aanvraag moet u uw identeitsbewijs laten zien en de kosten van de aanvraag betalen.

U kunt in de meeste gevallen ook een elektronische aanvraag doen, met behulp van uw DigiD en iDeal.

Een VOG voor vrijwilligerswerk

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG aanvragen voordat zij vrijwilligers aannemen.

Als iemand zich aanmeldt als vrijwilliger in een kringloopwinkel, kan de vrijwilligersorganisatie via een VOG bekijken of hij in het verleden bijvoorbeeld winkeldiefstallen heeft gepleegd. Als dit zo is, krijgt degene geen VOG en loopt dus een grote kans dat hij niet als vrijwilliger aan de slag kan in de kringloopwinkel.

Gratis VOG

Vrijwilligers die met minderjarigen werken, kunnen aanspraak maken op een gratis VOG. De kosten van de aanvraag worden dan vergoed. Wat de voorwaarden zijn, kunt u nalezen bij de veelgestelde vragen van Justis.

Bestanden